April 8, 2020
Motortrivia Team (10407 articles)

Toyota, Central และ AP สนับสนุน 6 รพ. ในกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

●  นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และนายประจักษ์ ประภามณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานคอนโด 2 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีปล่อยคาราวานเพื่อขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นการผนวกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์

●  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ผ่าน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางโตโยต้าได้ให้การสนับสนุน ไฮลักซ์ รีโว่ จำนวน 12 คัน พร้อมคนขับ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร และสิ่งของจำเป็น ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้กิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 – 15 เมษายน 2563  ●