May 1, 2020
Motortrivia Team (6906 articles)

Café Amazon ส่ง 1 แก้ว 1 กำลังใจร่วมสู้ภัย COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●  คาเฟ่ อเมซอน ชวนส่งมอบกำลังใจร่วมสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับโครงการ “1 แก้ว 1 กำลังใจ ร่วมสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยทุกๆ การซื้อเครื่องดื่มคาเฟ่ อเมซอน 1 แก้ว ทั้งการซื้อที่หน้าร้าน และสั่งซื้อผ่านเดลิเวอรี่แอพฯ ทุกช่องทาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2563 คาเฟ่ อเมซอนจะหักรายได้ 1 บาท/แก้ว มอบให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

●  สนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน กว่า 2,900 สาขาทั่วประเทศ และเดลิเวอรี่แอพฯ ทุกช่องทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center  ●

Drunk Dont Drive