May 31, 2020
Motortrivia Team (10679 articles)

Gulf ช่วยสนับสนุนตู้ปันสุข ในช่วงวิกฤต COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●  กัลฟ์ออยไทยแลนด์ ในนามของกลุ่มศรีเทพไทย พร้อมแบ่งปันน้ำใจให้คนไทยด้วยกัน เพื่อก้าวข้ามวิกฤต โควิด-19 ด้วยการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันอาหาร น้ำรวมถึงของใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ที่ประสบวิกฤตในสถานการณ์นี้ โดยมี คุณประเสริฐไตรจักรภพ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มศรีเทพไทย และ คุณณัฐพงศ์ อัศวทองกุล ผู้อำนวยการธุรกิจหล่อลื่นกัลฟ์ออยไทยแลนด์ มาร่วมแบ่งปันน้ำใจและจัดระเบียบพี่น้องประชาชนที่มารับของจากตู้ปันสุข

●  โดยทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของกัลฟ์ออยไทยแลนด์ ในนามของกลุ่มศรีเทพไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเกื้อกูลช่วยเหลือสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ประสบวิกฤตโควิด-19 และเป็นการตอกย้ำว่าพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกัน

●  กัลฟ์ออย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของที่นำมามอบให้เหล่านี้จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ประสบวิกฤต โดยขอเชิญประชาชนทุกท่าน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มาร่วมแบ่งปันนำอาหาร เครื่องดื่ม ของแห้ง และของใช้ที่จำเป็นมาใส่ในตู้ปันสุขได้ โดยตู้ปันสุขจะวางไว้ที่ด้านหน้าตึกบางนาธานี และจะยังคงแจกในวันธรรมดาทุกวันเวลา 17.00 น. ไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

●  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัลฟ์ออย เชิญได้ที่ www.gulf.co.th   ●