May 11, 2020
Motortrivia Team (8248 articles)

Mobil Super Moto ส่งต่อหน้ากากผ้าสู้ COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ออโต้คอร์ป ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถมอเตอร์ไซค์ โมบิล ซูเปอร์ โมโต ตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอมอบความห่วงใยส่งต่อหน้ากากผ้าโมบิล ซูเปอร์ โมโต กว่า 2,000 ชิ้นให้แก่ พนักงานในองค์กร คู่ค้า และผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลและห่วงใยต่อสังคม

●  1. ความเข้มแข็งเริ่มต้นจากภายใน ออโต้คอร์ป พร้อมส่งมอบหน้ากากผ้า โมบิล ซูเปอร์ โมโต ให้แก่พนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่นมาตราการตั้งจุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น มาตราการจัดส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย อีกทั้งยกระดับความเชื่อมั่นขององค์กร โดยมีจุดตรวจคัดกรองผู้เข้า-ออกทุกคน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

●  2. ส่งต่อความห่วงใยจากใจ ออโต้คอร์ป ไปสู่ร้านค้าด้วยการมอบหน้ากากผ้า โมบิล ซูเปอร์ โมโต ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถจัดส่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 ก่อนการจัดส่งสินค้าไปถึงมือร้านค้าทุกท่าน

●  3. ออโต้คอร์ป ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ด้วยการมอบหน้ากากผ้า โมบิล ซูเปอร์ โมโต ให้กับกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และ พนักงานจัดส่งสินค้า พนักงานดิลิเวอร์รี่ เปรียบเสมือนฮีโร่บนท้องถนน ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งพัสดุ, จัดส่งเอกสาร, จัดส่งอาหาร และประชาชนทั่วไป

●  โมบิล ซูเปอร์ โมโต ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ด้วยการมอบหน้ากากผ้า โมบิล ซูเปอร์ โมโต จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ และลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ตัวเลขเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความเข้าใจ การใส่ใจ สร้างการป้องกันในสังคม ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดได้ดีมากยิ่งขึ้น.

●  นอกจากนี้ ออโต้คอร์ป ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถมอเตอร์ไซค์ โมบิล ซูเปอร์ โมโต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ฮีโร่ของเราทุกคน ที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสม แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน   ●

Hyundai Staria 2021