May 21, 2020
Motortrivia Team (6496 articles)

ไทยรุ่ง ร่วมบรรเทาทุกข์ให้ชุมชนสู้ภัยในช่วง COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●  ปราณี เผอิญโชค และ กลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยชุมชนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงได้จัดอาหารกล่อง น้ำดื่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ และของใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหนองแขม ทุกวันวันละ 200 ชุด ณ กวนอิมสถาน หนองแขม

●  โครงการนี้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน จนถึง 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่เขตหนองแขม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.thairung.co.th

Drunk Dont Drive