June 29, 2020
Motortrivia Team (8026 articles)

AXA และ Shell มอบประกันอุบัติเหตุสูงสุดแสนบาท

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดแคมเปญ แอกซ่าและเชลล์ คลับสมาร์ท (Shell Clubsmart) ด้วยสิทธิประโยชน์พิเศษกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสูงสุด 100,000 บาท นานสุด 3 เดือน (เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง)

หมายเหตุ : ในภาพจากซ้ายไปขวา – นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน), นางสาวสุวรา สุปรียธิติกุล รองกรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และนางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารพันธมิตรธุรกิจ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

●  ในเบื้องต้น สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท สามารถใช้ 55 คะแนน แลกรับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจากแอกซ่าระยะเวลา 1 เดือน หรือใช้ 120 คะแนน แลกรับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลาแคมเปญเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2564

●  นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารพันธมิตรธุรกิจ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือกันระหว่างแอกซ่าและเชลล์ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพราะเราต่างผสมผสานจุดเด่นของแต่ละบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อคัดสรรและนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน”

●  นางสาวสุวรา สุปรียธิติกุล รองกรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การร่วมมือกับแอกซ่าในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบความห่วงใยผ่านประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท โดยเราหวังว่าสมาชิกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้”

●  สมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท สามารถแลกรับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มจากแอกซ่าได้ที่เว็บไซต์แอกซ่า axa.co.th/axa-pa-shell หรือ shellsmart.com/smart หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอกซ่า Customer Service Center โทร. 02-118-8111    ●

Hyundai Smart Deal