June 7, 2020
Motortrivia Team (7366 articles)

EVAT ระบุ 3 ล้อไฟฟ้าเหมาะสำหรับเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ประชาสัมพันธ์

●  สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT : Electric Vehicle Association of Thailand) เผยสามล้อไฟฟ้าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยภายใต้มาตรการ Physical Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางกายภาพ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กทางอากาศ โดยทางสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการช่วยผลักดันให้เกิดสังคมพลังงานสะอาดด้วยยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

●  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนเริ่มมีการใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการ Physical Distancing เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายภาคส่วนมีการปรับตัวให้สอดรับกับมาตรการนี้

●  สมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่า สามล้อไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกสำคัญทางเลือกหนึ่งในการให้บริการกับประชาชน เนื่องจากรถสามล้อไฟฟ้าเป็นรถสาธารณะที่มีอากาศถ่ายเท ทำให้ผู้ใช้บริการลดโอกาสความเสี่ยงในการรับละอองฝอยจากโรคที่ติดเชื้อด้วยทางเดินหายใจต่างๆได้ นอกจากนี้สามล้อไฟฟ้ายังช่วยลดมลพิษทางอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการใช้เป็นรถสาธารณะนำร่องท่องเที่ยวในแบบของไทย เนื่องจากรถสามล้อเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่รู้จักกันไปทั่วโลกในชื่อ ตุ๊กตุ๊ก (Tuk Tuk) ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ ช่วงหลังการผ่อนคลายล็อกดาวน์ที่หลายธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งเเละยังสามารถใช้สามล้อไฟฟ้าเป็นยานพาหนะทางเลือกในช่วง New Normal ได้

●  ส่วนในเรื่องประเด็นการจดทะเบียนสามล้อไฟฟ้าให้เป็นที่เเพร่หลายเเละเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆนั้น ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยอันเนื่องจากสภาพทางกายภาพและลักษณะการใช้งานของรถยนต์สามล้อ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับพื้นที่ในการใช้งานและเหตุผลของการนำไปใช้งาน

จากซ้าย : ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายวิชาการ, ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมขนส่งทางบก เเละ นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์

●  อย่างไรก็ตาม เมื่อกลางปี พ.ศ. 2562 ทางสมาคมฯได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับภาครัฐ 8 ข้อ รวมทั้งประเด็นของรถสามล้อไฟฟ้า ซึ่งภายหลังทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าเเห่งชาติ นำโดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เเละ รศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการชุดนี้

●  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถสามล้อไฟฟ้า ทางสมาคมฯได้จัดทำข้อเสนอกับทางกรมขนส่งทางบกในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้พิจารณามาตรการจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารับจ้างและส่วนบุคคลได้อย่างเสรี โดยพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2535 ข้อ 2 วรรค 1 ให้งดรับจดทะเบียนรถรับจ้างสามล้อและรถรับจ้างส่วนบุคคลในเขต กทม. และจังหวัดอื่นทุกจังหวัด รวมถึงส่งเสริมการใช้รถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

●  ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นำโดยนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ดร. ยศพงษ์ ลออนวล เเละอุปนายกสมาคมฯฝ่ายวิชาการ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้นำรถยนต์สามล้อไฟฟ้าส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว มาจัดแสดงและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับอธิบดีกรมขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เเละผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมขนส่งทางบก นายชีพ น้อมเศียร ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสมาคมฯ ในการสร้างระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

●  ทางสมาคมได้มีการพัฒนาสามล้อไฟฟ้าขึ้น จากสามล้อเครื่องยนต์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนใหม่เป็นสามล้อส่วนบุคคลโดยกรมการขนส่งทางบก ภายใต้ชื่อ EVAT รุ่น Bangkok ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานับตั้งเเต่ก่อตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ นอกจากนี้ทางสมาคมฯยังช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อีกทั้งทางสมาคมฯยังสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากขึ้น

เกี่ยวกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

●  สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand หรือ EVAT) เป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไร โดยเเนวทางของสมาคมมุ่ง ส่งเสริมเเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีเเละ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ทำหน้าที่นายกสมาคมเเละ มี สมาชิกที่มา จากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ เเละบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น มากกว่า 234 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเเละยั่งยืน ติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th    ●

Hyundai BKK Motor Show