June 20, 2020
Motortrivia Team (6934 articles)

Honda Safety Riding Center เตรียมให้บริการอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์

●  เอ.พี. ฮอนด้า เตรียมกลับมาเปิดศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าพร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หลังปิดบริการชั่วคราวมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องมาจากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

●  ทั้งนี้ แต่ละศูนย์ฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาให้บริการอย่างเต็มที่ โดยการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มแข้ง อาทิ มาตรการ Social Distancing ในทุกพื้นที่อบรม การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การทำความสะอาดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ฝึกอบรม และการทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมทุกรายการด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ในขณะที่ครูฝึกฯ และบุคลากรภายในศูนย์ก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

●  สำหรับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าที่กลับมาเปิดให้บริการทั้ง 4 แห่งประกอบด้วย:

  1. ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพ ฯ (Honda Safety Riding Center – Bangkok)
  2. ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าสมุทรปราการ (Honda Safety Riding Center – Samutprakarn)
  3. ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเชียงใหม่ (Honda Safety Riding Park Chiang Mai)
  4. ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ต (Honda Safety Riding Park Phuket)

●  ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัยในหลักสูตรต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ fb.com/HondaSafetyThailand   ●

Drunk Dont Drive