June 11, 2020
Motortrivia Team (8260 articles)

Honda ขยายตลาดมอเตอร์ไซค์มือสอง สู่แพลทฟอร์มออนไลน์

ประชาสัมพันธ์

●  เอ.พี. ฮอนด้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์มือสองสู่ช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซท์ SmokyBike และ Kaidee ทุกคันมีรายละเอียดตัวรถ ราคา รายละเอียดการผ่อนชำระ และการรับประกัน ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรถได้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ เริ่มให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

●  ในเบื้องต้น มอเตอร์ไซค์มือสองจากฮอนด้าจะแบ่งออกเป็น 3 เกรด ตามความสมบูรณ์และอายุการใช้งานของรถ ประกอบด้วย :

●  รถมือสองเกรด A+ : ระยะทางใช้งานไม่เกิน 5,000 กิโลเมตร สภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์ ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกสมบูรณ์ สภาพดี สีสวยเทียบเท่ารถใหม่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตรงตามรุ่น และเป็นอะไหล่แท้ ระบบเบรค และระบบไฟฟ้าทำงานปกติ

●  รถมือสองเกรด A : ระยะทางใช้งานไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร สภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์ ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกสภาพดี สีสวย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตรงตามรุ่น และเป็นอะไหล่แท้ ระบบเบรค และระบบไฟฟ้าทำงานปกติ

●  รถมือสองเกรด S : ระยะทางใช้งานมากกว่า 10,000 กิโลเมตร สภาพเครื่องยนต์ดี เดินเบาเรียบ ไม่สะดุด ชิ้นส่วนพลาสติกภายนอกไม่แตกหัก สภาพสีสวย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตรงตามรุ่น และเป็นอะไหล่แท้ ระบบเบรค และระบบไฟฟ้าทำงานปกติ

●  ทั้งนี้ รถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกคันจะมีใบ Certificate รับรองคุณภาพ ที่ระบุรายละเอียดชัดเจน ใครสนใจเชิญได้ที่เว็บไซท์ www.smokybike.com และ www.kaidee.com   ●

Hyundai Staria 2021