July 27, 2020
Motortrivia Team (8021 articles)

RAAT Champions’ Awards 2019 ฉลองแชมป์ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์

●  ตลอดปี 2562 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการแข่งขันประลองความเร็วประเภทต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยให้มีมาตรฐานที่ขึ้นสู่ระดับสากล จัดงานมอบถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้กับนักแข่งที่ทำผลงานยอดเยี่ยม ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีคุณสมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ให้เกียรติเปิดกรวยเครื่องราชสักการะ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

●  โดยพิธีรับถ้วยในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้แนวทาง Social Distancing เพื่อลดปัญหาการแออัดของผู้ที่ร่วมงาน ทั้งนี้รายชื่อผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. รถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Supercar
  • นายแซนดี้ นิโคลัส สตูวิค
 2. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Over All
  • ทีม TOYOTA GAZOO RACING TEAM THAILAND
 3. รถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Touring Car
  • นายธำรง มหาดำรงค์กุล
 4. รถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Pick Up
  • นายจรัส แจ้งกมลกุลชัย
 5. รางวัลรถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น RAAT SUPER 1600 CC
  • นายชัยพร วงศ์แสงอนันต์ (ผู้ขับ)
  • นายสุเมธ เลิศฤทธิ์รัศมี (ผู้นำทาง)
 6. รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น มินิร็อค
  • เด็กชาย นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี
 7. รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นจูเนี่ยโอเพ่น
  • เด็กหญิง สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์

●  รายชื่อผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น 125 ซีเนียร์ โอเพ่น
  • นายธนกฤติ เมธีวุฒิกร
 2. รถยนต์ออฟโรดชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Open Unlimited
  • นายธนัสชัย มุลิ (ผู้ขับ)
  • นายการุณ แก้วทรายขา (ผู้นำทาง)
 3. รถยนต์ออโต้ครอสชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น รถยนต์กระบะ 4 x 4 โอเพ่น
  • นายชยพล โยธา
 4. รถยนต์คลาสสิคแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย
  • นายวิวัฒน์ คตจำปา (ผู้ขับ)
  • นายวรวุฒิ เวชบุญ (ผู้นำทาง)

●  นอกจากรางวัลแห่งความสำเร็จดังกล่าว ยังมีความภาคภูมิใจในการเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญ ที่ผลักดัน และพัฒนานักแข่งไทย ให้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยรางวัลถ้วยเกียรติยศของสมาคม ให้กับนักแข่งที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนักแข่งที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย

 1. รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Master
  • นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
 2. รถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Supercar ประเภททีม
  • B-Quik Racing Team
 3. รถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Touring Car ประเภททีม
  • Singha Motorsport Team Thailand
 4. รถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Pick Up ประเภททีม
  • Yss racing shock – PTT – ORCHID – Lenso Team
 5. รถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Over All (Thailand Rally)
  • นายอติชาต จรจ่อง (ผู้ขับ)
  • นายอภิลักษณ์ จุมปา (ผู้นำทาง)
 6. รถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Over All (F2)
  • นายชัยพร วงศ์แสงอนันต์ (ผู้ขับ)
  • นายสุเมธ เลิศฤทธิ์รัศมี (ผู้นำทาง)
 7. รถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Super 2000 CC
  • นายชัยพร วงศ์แสงอนันต์ (ผู้ขับ)
  • นายสุเมธ เลิศฤทธิ์รัศมี (ผู้นำทาง)
 8. รถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Super 1500 CC
  • นายพันธ์ ชาละวัน (ผู้ขับ)
  • นายประกาย น้ำใจทหาร (ผู้นำทาง)
 9. รถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Super 1300 CC
  • นายพันธ์ ชาละวัน (ผู้ขับ)
  • นายประกาย น้ำใจทหาร (ผู้นำทาง)
 10. รถยนต์ออฟโรดชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น เที่ยวป่า Open
  • นายคุณากร ใจเอื้อ (ผู้ขับ)
  • นายไพฑูรย์ หวังรัดกลาง (ผู้นำทาง)
 11. รถยนต์ออโต้ครอสชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นรถยนต์ 2 ล้อหน้า Open
  • นายอติเทพ จันทร์เพ็ญประสาน
 12. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Over All รองอันดับที่ 1
  • Tein Team Thailand
 13. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Over All รองอันดับที่ 2
  • AIM Motorsports
 14. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Eco ชนะเลิศ
  • Sittipol Group
 15. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Compact ชนะเลิศ
  • Tein Team Thailand
 16. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Touring Car ชนะเลิศ
  • Toyota Gazoo Racing Team Thailand
 17. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Production ชนะเลิศ
  • TMC-Drive 68 By Woot Bang Boon 3
 18. รถยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่น Production Lady ชนะเลิศ
  • Advics Aisin Racing Team

●  สำหรับแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.raat.or.th และ facebook.com/raat.or.th   ●