August 25, 2020
Motortrivia Team (8132 articles)

Axalta รายงานความยั่งยืนประจำปี 2018 -2019

ประชาสัมพันธ์

●  แอ็กซอลตา (NYSE: AXTA) ผู้นำนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2018 – 2019 (2561 – 2562) โดยบริษัทฯ ยังคงให้คุณค่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งเทคโนโลยี การดำเนินการ และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ให้คุณค่ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

●  “เราทำทุกสิ่งด้วยการตระหนักถึง “คุณค่า” เป็นสำคัญ ทั้งในเชิงการเติบโตของธุรกิจและในสิ่งที่เราทำ” โรเบิร์ต ไบรอัน ประธานกรรมการบริหารแอ็กซอลตากล่าว “จากเทคโนโลยีที่เกิดจากนวัตกรรมของแอ็กซอลตา ช่วยลูกค้าประหยัดพลังงาน เพิ่มผลผลิต สร้างความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้จึงออกมาเป็นรายงานความยั่งยืนที่แสดงให้เห็นกระบวนการการทำงานของทีมงานระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ พร้อมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตา ให้ความสนใจในเรื่องความยั่งยืน และรายงานดังกล่าวนี้เป็นอีกทางหนึ่งในการแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย การดำเนินงาน และความสำเร็จ”

●  รายงานที่ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี แอ็กซอลตาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในกระบวนการเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และภาครัฐ รายงานยังเน้นย้ำรางวัลมากมายที่แอ็กซอลตาได้รับ ทั้งจากลูกค้า องค์กรด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ตอกย้ำถึงศักยภาพ และโปรแกรมความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

●  รายงานดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ของแอ็กซอลตากว่า 150 ปี ตลอดจนเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้สีมีความสวยงาม ติดทนนาน แอ็กซอลตายังคงลงทุนด้านนวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 250 รายการ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และมีการเปิดศูนย์นวัตกรรมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ เป็นทั้งศูนย์ผลิตสีระบบสูตรน้ำ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

●  แอ็กซอลตายังคงยืนหยัดในความปลอดภัยและความรับผิดชอบตามสโลแกน ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด (Driving Perfect Performance) ในปี 2019 แอ็กซอลตาได้รับดัชนีชี้วัดความปลอดภัยที่อัตรา 0.28 ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ ในรายงานยังแสดงเรื่องการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้ความสำคัญตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

●  ระหว่างปี 2018 – 2019 แอ็กซอลตาให้คำมั่นสัญญากับสังคม และชุมชนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยความมุ่งมั่น แอ็กซอลตาจัดทำโปรแกรม Bright Futures สร้างความแตกต่างแก่ชุมชน ร่วมมือกับคู่ค้าทางด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) และการริเริ่มดูแลสิ่งแวดล้อม

●  สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายงานความยั่งยืนแอ็กซอลตา ปี 2018 – 2019 ได้ที่เว็บไซต์ sustainability.axalta.com   ●

Hyundai H-1 Elite NS