August 6, 2020
Motortrivia Team (10364 articles)

MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าของ EA พร้อมให้บริการ

ประชาสัมพันธ์

●  EA เปิดตัว MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว เบื้องต้นสามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 200 คน ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ขนาด 800 KWh ผลิตโดยบริษัทในกลุ่ม EA และมีการนำเทคโนโลยีชาร์จเร็ว DC Fast Charger ของ EA Anywhere ที่สามารถชาร์จเร็วทั้งเรือและรสบัสไฟฟ้าได้ภายใน 15 – 20 นาที และสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมงติดต่อกัน

●  นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า “EA ได้นำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ผลิตโดยบริษัทในกลุ่มของ EA มาใช้ออกแบบและผลิตเพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบโจทย์ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถยนต์ MINE SPA1 และเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่าเป็นรายแรกของประเทศเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เรายังได้นำรถบัสไฟฟ้ามาทดลองให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2562 และจะเริ่มผลิตจริงในต้นปี 2563”

●  EA ได้ทำการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ของ EA Anywhere ให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ในเวลาเพียง 15 – 20 นาที จุดเด่นคือความรวดเร็ว, ประหยัดค่าพลังงาน, ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มีความคล่องตัวในการขยายจุดติดตั้งทั่วประเทศ

●  เรือ MINE Smart Ferry เตรียมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากเกร็ด, นนทบุรี จนถึงบริเวณสาธร ด้วยเวลาในการเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารต่ำ ตัวเรือติดตั้งระบบปรับอากาศ มีเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มั่นใจได้ว่าปราศจากมลพิษจากฝุ่น PM 2.5

●  สำหรับความคืบหน้าในด้านโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MINE ของบริษัทย่อยที่มีชื่อว่า ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบการผลิต ซึ่ง EA คาดว่าจะเริ่มผลิตจริงได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เพื่อเริ่มส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า MINE SPA1 ให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ และล่าสุดลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ EA คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา จำกัด กลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่ได้จองสิทธิ์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอะไหล่

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.eaanywhere.com