August 27, 2020
Motortrivia Team (7081 articles)

Mazda CX-30 รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี 2563

ประชาสัมพันธ์

●  นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่น เข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 โดยครั้งนี้ รถยนต์ Mazda CX-30 ยนตรกรรมรุ่นใหม่ภายใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟ ที่ถ่ายทอดดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าตามแนวคิด โคโดะ ดีไซน์ ได้รับรางวัลสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ครอสโอเวอร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอีกขั้นของมาสด้าในการพัฒนายนตรกรรมที่เป็นที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

●  งานสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 (Product Innovation Awards 2020) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการโหวตจากผู้บริโภค แบ่งเป็นทั้งสิ้น 31 รางวัล ใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ

●  พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุม ซี อาเซียน อาคารซีดับเบิลยู (ไซเบอร์ เวิลด์) ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก   ●

Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign