August 20, 2020
Motortrivia Team (7730 articles)

Mitsubishi แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นิสิตนักศึกษาฝึกงานที่สำเร็จหลักสูตรในโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563 โดยมี มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้เกียรติในพิธีดังกล่าว

●  ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563 ติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Ambition to Rise โดยปีนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบ รางวัลนำเสนอโครงการยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ให้แก่นิสิตนักศึกษาฝึกงานทั้ง 2 ท่าน ดังต่อไปนี้:

●  1) โครงการเครื่องช่วยยกชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในรถปลั๊ก-อิน ไฮบริด โดย นายชาตรี เก่งพิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●  2) โครงการแบบจำลองการป้องกันการทำงานของเครื่องจักรโดยไม่ตั้งใจ โดย นายณัฐวัตร จิอู๋ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Hyundai Smart Deal