September 24, 2020
Motortrivia Team (7533 articles)

Bridgestone และ บขส. ร่วมซื้อวีลแชร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส

ประชาสัมพันธ์

●  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณนิสิตา ศิรธรานนท์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มอบเงินสมทบทุนแก่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ภายใต้โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์” โดย คุณระพิพรรณ วรรณพินทุ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินมอบให้แก่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยจัดซื้อวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ 90 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กรุงเทพฯ

●  ตลอดระยะเวลา 51 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริดจสโตนเดินเคียงคู่พัฒนาความยั่งยืนด้านการเดินทาง ส่งมอบคุณค่าร่วมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่สังคมและลูกค้า เราตระหนักดีว่าการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี่คือหนึ่งพลังน้ำใจสะท้อนเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน หรือ “Our Way To Serve” ที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา   ●

Hyundai Smart Deal