September 19, 2020
Motortrivia Team (6934 articles)

ชยภัค ลายสุวรรณ เข้ารับหน้าที่ด้านสื่อสารองค์กร Nissan ไทย

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศ นายชยภัค ลายสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ จะเข้ารับหน้าที่ดูแลบริหารงานด้านสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

●  “นายชยภัคได้แสดงศักยภาพให้เห็นถึงการส่งมอบนวัตกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับสื่อมวลชนสัมพันธ์ และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ (Nissan’s Honor the King’s Legacy) ได้เป็นอย่างดี” บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นและบอกต่อให้กับลูกค้าของเรา และบริษัทฯ เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานของนายชยภัค จะสามารถขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราได้” นายราเมช นาราสิมัน (Ramesh Narasimhan) ประธานบริษัท นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

●  นายชยภัค เข้ารับตำแหน่งแทน นายปีเตอร์ แกลลี (Peter Galli) ซึ่งจะลาออกจากบริษัทฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อต้องการดูแลปัญหาสุขภาพของตนเอง

●  นายปีเตอร์ เข้าร่วมงานกับนิสสันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารองค์กร ดูแลภูมิภาคเอเชียและโอเซียเนีย ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ก่อนที่เข้ารับตำแหน่งในปัจจุบันเมื่อเดือนมิถุนายน 2560

●  “บริษัทฯ ขอขอบคุณปีเตอร์ สำหรับการบริหารกลยุทธ์ตลอดกว่า 3 ปีที่ผ่านมา และขอให้ท่านประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป” นายราเมช นาราสิมัน กล่าว   ●

Drunk Dont Drive