October 24, 2020
Motortrivia Team (7395 articles)

Apple Auto Auction การันตีคุณภาพรถยนต์มือสอง

ประชาสัมพันธ์

●  แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น บริษัทจัดประมูลรถยนต์ชั้นนำของไทย ใช้กลยุทธ์ออก “ใบรับประกัน เกรดรถยนต์ – Apple Certification” โดยผู้ชำนาญการของบริษัทจะประเมิน และคัดเลือกรถยนต์ ที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน ไม่มีชนหนัก ไม่เคยน้ำท่วม ไม่เคยไฟไหม้ และไม่มีการดัดแปลงแชสซี โดยใช้มาตรฐานการทำงานของบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อรถยนต์ผ่านการประมูลจากบริษัท

●  นายอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจัดการประมูลรถยนต์อันดับต้นๆ ของประเทศ เปิดเผยว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผู้หันมามองหาซื้อรถยนต์มือสองมากขึ้น โดยการเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพ การประเมินสภาพรถ เป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้เหมาะสมกับราคารถยนต์ที่ต้องการ โดยทั่วไปสภาพรถยนต์มือสองจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปทั้งอายุรถ สภาพรถ ความสมบูรณ์ และสำคัญที่สุดคือเรื่องราคา ซึ่งจะทำอย่างไรที่ผู้ซื้อจะมั่นใจได้ว่าราคาสอดคล้องกับสภาพรถยนต์ที่เป็นจริง

●  เพื่อสนองโจทย์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องการซื้อรถเกิดความมั่นใจ และตอบสนองประโยชน์ในเรื่องการตัดสินใจของผู้ซื้อรถยนต์ผ่านการประมูลจากบริษัทฯ โดยได้กำหนดมาตรฐาน ออกใบรับประกันเกรดรถยนต์ หรือ Apple Certification โดยผู้ชำนาญการของบริษัทจะประเมินสภาพ และคัดเลือกรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน Apple Certification เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ และเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับราคารถยนต์ทุกคันที่ได้ตัดสินใจซื้อไป

●  โดยการประเมินสภาพรถยนต์ของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในการให้บริการที่ใช้พื้นฐานและการประเมินจากบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับ และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถยนต์ที่ผ่านการประเมินสภาพแล้ว ทางบริษัทจะติดตราเครื่องหมายคุณภาพแสดงให้ผู้ประมูลซื้อเห็นอย่างชัดเจนบริเวณกระจกรถยนต์ ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในสภาพรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้วว่าอยู่ในเกรดอะไร ให้ได้รถยนต์คุณภาพพร้อมใช้งานในระดับดี ที่สภาพการใช้งาน และสภาพโดยทั่วไปสมบูรณ์มากกว่า 80% การตัดสินใจซื้อจะทำให้สอดคล้องกับราคาที่ประมูลไป นอกจากนั้นบริษัทยังรับประกันเกรดในรถยนต์คันดังกล่าวด้วย โดยกรณีรถที่ติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นรถที่ผ่านการตรวจ ไม่ชนหนัก ไม่ผ่านน้ำท่วม ไม่ผ่านไฟไหม้ ไม่ดัดแปลงแชสซี หากประมูลไปแล้วพบกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน

●  นายอนุชาติ กล่าวว่า การประมูลรถยนต์ของ แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประมูลรถยนต์ และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้การซื้อรถยนต์มือสองมีความโปร่งใส มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ทั้งบริการและราคาที่เป็นธรรมสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่อาจมีความกังวลในการซื้อหรือขายรถยนต์ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินราคารถยนต์ สำหรับการตัดสินใจซื้อ จะมีทางเลือกในการทำธุรกรรมซื้อและขาย ด้วยความสบายใจ และยอมรับในมาตรฐานการประเมินสภาพรถยนต์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.appleauction.co.th

Hyundai Smart Deal