October 29, 2020
Motortrivia Team (10473 articles)

Bridgestone และขนส่งทางบกมอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้มีการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยจะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการค้าการขนส่ง

●  ทางบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ดังนี้:

1. ฟรี คูปองส่วนลดค่าบริการดูแลรักษายางที่ศูนย์บริการบริดจสโตนทั่วประเทศ
2. ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง
3. ฟรี การอบรมพัฒนาทักษะเรื่องการขนส่งจากบริดจสโตน
4. สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน Q-Mark โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ดังนี้

●  เมื่อผู้ประกอบการได้ทำการสมัครหรือต่ออายุการรับรองมาตรฐาน Q Mark และได้ทำการซื้อยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกจำนวน 20 เส้น ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารการสมัครหรือต่ออายุพร้อมใบเสร็จยางเรเดียลมาที่ บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแลกเป็นคูปองเพื่อรับยางเรเดียลรุ่นประหยัดพลังงาน (ECOPIA) จำนวน 2 เส้นฟรี มูลค่า 23,000 บาท สามารถใช้ได้ที่ศูนย์บริการบริดสโตน (BTC) ทุกสาขา

●  ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ได้ที่ : forms.gle/DdUcg6Nyz9cnTTKx7 หรือแสกน QR code ได้จาก infographic ข้างต้น สิทธิประโยชน์สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิประโยชน์จะมีผู้สมัครเต็มจำนวน

●  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาธุรกิจโซลูชั่น 02-636-1505 ต่อ 6006 หรือ call-center 02-636-1555 และสามารถเช็คศูนย์บริการรถบรรทุกและรถโดยสารบริดจสโตน (Bridgestone Truck Tire Center) และข้อมูลผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารบริดจสโตน ไฟร์สโตนและเดย์ตัน ได้ที่ www.bridgestonetruckcenter.com   ●