October 7, 2020
Motortrivia Team (10473 articles)

Fortron ประกาศความพร้อมรองรับการใช้งานดีเซลทุกเกรด

ประชาสัมพันธ์

●  Fortron (โฟรตรอน) ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ประกาศพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ Fortron Biodiesel Plus Treatment ที่สามารถรองรับการใช้งานน้ำมันดีเซลทุกเกรดตั้งแต่ B7 B10 ไปจนถึง B100 ได้โดยตรง

●  ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้มีมาตรการในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ ได้มีการผลักดันให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานเกรดมาตรฐานใหม่ของไทย แทนน้ำมันไบโอดีเซล B7 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสำหรับน้ำมันดีเซล B7 และน้ำมันดีเซล B20 นั้นให้กลายเป็นน้ำมันทางเลือก โดยมีการเปลี่ยนชื่อเรียกดังนี้ จากน้ำมันดีเซล เป็น ดีเซล B7, สำหรับดีเซล B10 เป็น ดีเซล และดีเซลพรีเมียม เป็น ดีเซล B7 พรีเมียม เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้

●  น้ำมันดีเซลมีส่วนผสมของไบโอดีเซล ร้อยละ 10 ซึ่งสกัดมาจากปาล์มน้ำมัน จึงมีคราบไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ ในระยะยาวทำให้ส่งผลกระทบกับเครื่องยนต์ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันที่หัวฉีดทำให้เครื่องยนต์เกิดการกระตุก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้ยาก ต้องเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง และชิ้นส่วนอื่นๆ ก่อนถึงระยะกำหนด

●  ด้วยนวัตกรรมของแบรนด์ Fortron ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์เชิงป้องกัน Preventive Maintenance ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาของผลกระทบจากการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B7, B10 จนถึง B100 แล้ว กับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงดีเซล Fortron Biodiesel Plus Treatment หนึ่งเดียวที่สามารถขจัดน้ำ คราบไขมัน สนิม เชื้อรา แบคทีเรีย โดยทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงได้ทั้งระบบ ตั้งแต่ในถังน้ำมันไปจนถึงปลายหัวฉีด ทำให้ระบบหัวฉีดสะอาด การเผาไหม้สมบูรณ์ อัตราเร่งดีขึ้น เครื่องยนต์เดินเรียบ ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน ช่วยลดควันดำ ลดฝุ่นพิษอย่าง PM 2.5 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

●  Fortron มีวางจำหน่ายที่ศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes-Benz, MG, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Ford, Mazda, Chevrolet ฯลฯ และศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วน Bridgestone a.c.t., Cockpit, Tyreplus, Autoboy, Dunlop, Maxxis, Autoquiks ฯลฯ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.fortron.co.th หรือ Call Center 02-961-3727   ●