October 20, 2020
Motortrivia Team (10156 articles)

Grab Green Wheels X SWAG : ลดคาร์บอน 100 ตันภายใน 1 ปี

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

●  แกร็บ และ ซแว็ก อีวี (SWAG EV) แบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติสิงคโปร์ เปิดตัวโครงการ “Grab Green Wheels X SWAG: รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ” โครงการนำร่องส่งเสริมการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้บริการจัดส่งอาหารผ่าน GrabFood

●  เบื้องต้นโครงการนี้จะสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดมลพิษบนท้องถนน โดยจะเริ่มทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 50 คันในกลุ่มพาร์ทเนอร์คผู้ขับแกร็บในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งแกร็บและซแว็กระบุว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา และตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียมากกว่า 100 ตันภายใน 1 ปี

●  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ‌‌รอง‌ปลัด‌กระทรวง‌พลังงาน‌ ซึ่งเป็นประธานเปิดตัวโครงการฯ กล่าวว่า “การผลักดันประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเป็นแนวทางการใช้พลังงานทางสะอาดที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและน้ำมัน รวมถึงปัญหามลพิษอย่างฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน”

●  “ปัจจุบันแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและกระแสการลดใช้น้ำมันที่ก่อมลพิษ ซึ่งกระทรวงฯ ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมการด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น”

●  “กระทรวงพลังงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่าง แกร็บ ประเทศไทย และ ซแว็ก อีวี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในสังคม”

●  ในช่วงเปิดตัวโครงการฯ แกร็บจะคัดเลือกผู้ขับจำนวน 20 คนก่อน จากนั้นจึงจะขยายจำนวนให้ครบทั้งหมดภายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 รุ่นรถที่จะสนับสนุนคือ SWAG EV Type X ซึ่งเปิดตัวในบ้านเราไปเมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ขับแกร็บทุกคนจะได้รับแบตเตอรี่แพค 2 ลูก แต่ละลูกสามารถสามารถวิ่งทำระยะทางได้ประมาณ 70 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ตัวรถสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

●  SWAG EV Type X ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าของ BOSH ชนิดฮับมอเตอร์ (Brushless hub-motors) กำลังสูงสุด 2 กิโลวัทท์ หรือเทียบเท่า 2.68 แรงม้า เก็บประจุไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่แพคชนิด ลิเธียม-ไอออน 60 โวลท์ของ Samsung ความจุหรือหรือความสามารถในการจ่ายไฟภายใน 1 ชม. เท่ากับ 26 แอมป์อาว ชาร์จด้วยไฟบ้านได้ตามปกติ รองรับการชาร์จได้ 1,000 ไซเคิล (0-100% นับเป็น 1 ครั้ง หรือ 0-50% 2 ครั้ง จึงจะนับเป็น 1 ไซเคิล) จุดเด่นคือชุดแบตเตอรี่แพคสามารถถอดออกจากตัวรถได้ สะดวกในการนำไปชาร์จตามจุดต่างๆ

●  นางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้อํานวยการธุรกิจแกร็บไบค์และศูนย์อบรมสาขาย่อย แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “แกร็บมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคมภายใต้พันธกิจ Grab For Good หรือ แกร็บ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยความร่วมมือระหว่างแกร็บและ ซแว็ก อีวี ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราในการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศมาใช้ในบริการรับ-ส่งอาหารของเรา ซึ่งเป็นบริการที่เข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยลดภาระด้านค่าจ่ายและยกระดับการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บฟู้ด โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป”

●  นายเจนสัน เชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซแว็ก อีวี จำกัด กล่าวว่า “ด้วยแผนงานที่ชัดเจนของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชน ประเทศไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านระบบขนส่งพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซแว็ก อีวี มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และได้ร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ระดับโลกในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง แกร็บ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะในบริการรับส่งอาหาร จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์ทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคนขับและการลดมลพิษ โดยเราคาดว่า โครงการฯ นี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 100 ตันตลอดระยะเวลาของโครงการ”

 “ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ แกร็บ และ ซแว็ก อีวี จะร่วมติดตามและวัดผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพาร์ทเนอร์คนขับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดและผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างต่อไป โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกาศความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดการรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอื่นๆ ภายใต้โครงการ Grab Green Wheels ในอนาคต”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.grab.com/th และ swagev.com


Grab Green Wheels X SWAG