October 21, 2020
Motortrivia Team (7399 articles)

Isuzu มอบรางวัลแชมป์โครงการ อีซูซุ เยาวชนสัมพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนที่ชนะการประกวด วาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 พร้อมตอกย้ำปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนของชาติ ผ่านกระบวนการศิลปะอย่างไม่หยุดยั้ง… โดยเชิญชวนเยาวชนเตรียมพร้อมฝึกฝีมือการวาดภาพ เพื่อสมัครร่วมโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ในครั้งต่อไป

●  กลุ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เราจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบเงินทุนการศึกษา มูลค่ารวม 1,200,000 บาท แทนรางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในโครงการนี้แทน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะนำรางวัลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี”

●  โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ที่บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 โดยไฮไลท์ของการแข่งขัน คือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสดๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่ในวันนั้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี

●  นอกจากนี้อีซูซุยังได้คัดสรรหัวข้อการประกวดจากประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถผนวกความรู้ ประสบการณ์รอบตัว และการจัดสรรการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า โดยในปีล่าสุด อีซูซุได้ใช้หัวข้อ “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก” ในรอบคัดเลือก และหัวข้อ “พลิกความคิด…คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม” ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดรางวัล ประจำปี 2562 ดังนี้:

●  (1) รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ทีมละ 200,000 บาท จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน พร้อมโล่เกียรติยศ (2) รางวัลรองชนะเลิศ : ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน พร้อมโล่เกียรติยศ และ (3) รางวัลพิเศษ : ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและ รองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุน ต่อ 1 ทีม) พร้อมโล่เกียรติยศ

●  สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ได้แก่ :

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม

  • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ด.ญ. กชกร โชคชัย และ ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์
  • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด.ญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ด.ญ. เบญญาภา ยอดทอง
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทีม

  • โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี น.ส. กัญกร ประพันธ์ และ น.ส. กุลชา จินจารักษ์
  • โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี น.ส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ น.ส. ไอริณ เหลืองอ่อน
  • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ น.ส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล

●  เยาวชนที่สนใจและอยากร่วมเป็นหนึ่งในการคว้าโอกาสก้าวสู่ทีมแชมป์เยาวชนหัวใจศิลป์ ประจำ โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซท์ www.isuzu-tis.com   ●

Hyundai Smart Deal