October 15, 2020
Motortrivia Team (10473 articles)

Isuzu รับรางวัล Good Design Award 2020 ของประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์

●  รถปิกอัพ อีซูซุ ดีแมคซ์ ได้รับรางวัลการออกแบบดีเด่น Good Design Award 2020 (G Mark) สาขารถเพื่อการพาณิชย์ (Commercial vehicle, Commercial vehicle-related instruments) จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยรถปิกอัพ อีซูซุ ดีแมคซ์ ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน ระบบความปลอดภัย และออกแบบให้สามารถตอบสนองการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายของผู้ใช้รถทั่วโลก

●  G Mark เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry) ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ JDP ซึ่งจะทำการคัดเลือกผลงานการออกแบบที่มีคุณสมบัติส่งเสริมพัฒนาการคุณภาพชีวิต สังคม และวงการอุตสาหกรรม อย่างเข้มข้นจากหลากหลายผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วโลก เป็นรางวัลทางด้านการออกแบบอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็น 1 ใน 4 รางวัลด้านการออกแบบที่ยิ่งใหญ่ของโลก และเป็นที่รู้จักมากที่สุดตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1957 โดยมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ผ่านการออกแบบที่ยอดเยี่ยม   ●