December 11, 2020
Motortrivia Team (6888 articles)

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการไทยคนแรก

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี พร้อมสานต่อพันธกิจในการยกระดับความสามารถในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าในระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

●  ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง มร. ยูจิ ฮิราโอกะ กรรมการผู้จัดการ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ นอร์ธ อเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นเวลา 5 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มร. ฮิราโอกะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่มีรากฐานจาก “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” โดยปลูกฝังปรัชญาการบริหารที่มุ่งเน้นการลดกระบวนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลในการทำงานสูงสุดในทุกๆ ส่วนงาน ทำให้บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม สามารถยกระดับในการทำงานทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

●  พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทน มร. ฮิราโอกะ โดยนายวิรยศ ได้สั่งสมความชำนาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากการปฏิบัติงานในหลากหลายส่วนงานนับตั้งแต่เริ่มงานกับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการสำคัญของบริษัทฯ มากมาย อาทิ การเริ่มสายการผลิตชุดเครื่องยนต์โตโยต้ารหัส GD ณ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นายวิรยศ ยังเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท โตโยต้า ในระดับภูมิภาคเอเชียในหลายประเทศ อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดยนายวิรยศ ถือเป็นชาวไทยเป็นคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกด้วย

●  ทั้งนี้ มร. ฮิราโอกะ ได้กล่าวภายหลังจากครบวาระการดำเนินงานว่า “ผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อทุกความสนับสนุนที่ทุกภาคส่วนมีให้กับเราอย่างเสมอมา ไม่เพียงเฉพาะต่อตัวผม แต่รวมถึงการการสนับสนุนอันดีต่อ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ผมจะจดจำทุกช่วงเวลาแห่งความสุขตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนความประทับใจที่มีต่อเพื่อนพนักงานชาวไทยที่เปี่ยมด้วยศักยภาพที่ไม่เป็นรองใคร ทั้งในด้านทักษะการทำงาน การบริหารคุณภาพ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานด้วยหลักการไคเซ็น นับจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุก ๆ ท่านจะให้การสนับสนุนคุณวิรยศ และ ครอบครัวสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ดังเช่นไมตรีจิตที่มีให้ผมอย่างเสมอมา”

●  นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ กล่าวภายหลังจากรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ โดยผมมีความตั้งใจที่จะยกระดับศักยภาพขององค์กรอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคแก่กลุ่มบริษัท โตโยต้า รวมถึงมีความปราถนาที่จะเสริมสร้างรากฐานอันเข้มแข็งแก่บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีของประเทศสืบต่อไป”

●  นายวิรยศ พฤทธากรวงศ์ (Mr. Virayot Prutakorawong) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2514 (ปัจจุบันอายุ 49 ปี) ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จบการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

●  ปี 2535 เริ่มงานที่ บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม, ปี 2536 ฝึกอบรมที่ บ.โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น, ปี 2537 วิศวกร ส่วนซ่อมบำรุงและโครงการใหม่ , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม, ปี 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการย้ายสายการผลิต (ลาดกระบัง – อมตะนคร), ปี 2544 ผู้จัดการส่วน ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการเตรียมการผลิต IMV Project (เครื่องยนต์ KD), ปี 2551 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และกลุ่มงานโครงการใหม่ (โรงผลิตเครื่องยนต์ 2) และ บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม , และสนับสนุน บริษัทโตโยต้าในต่างประเทศ (Unit Koryukai)

●  ปี 2554 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ดีเซล , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม, ปี 2556 รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการใหม่ (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม, ปี 2557 ผู้อำนวยการ กลุ่มงานโครงการใหม่ (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม, ปี 2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ 3 (เครื่องยนต์ GD) , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม, ปี 2559 ผู้อำนวยการ ฝ่าย 3 Pillars , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม

●  เดือนมกราคม 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโครงการ ส่วนควบคุมการผลิต (ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัทโตโยต้าในภูมิภาคเอเชีย) , บจก. โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง, เดือนมกราคม 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร , บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม และมกราคม 2564 กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม   ●

Drunk Dont Drive