December 7, 2020
Motortrivia Team (7947 articles)

Toyota รับรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2563

ประชาสัมพันธ์

●  นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมรับรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2563 หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2020 จากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

●  ในปี 2563 โตโยต้าได้รับรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2563 ทั้งหมด 5 รางวัลดังนี้:

●  (1) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ หรือ Outstanding Brand Image ประเภทบริการหลังการขายดีเด่น (2) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านการขาย หรือ Outstanding Sales Satisfaction ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (3) รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านบริการหลังการขาย หรือ Outstanding Initial Quality Satisfaction ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Eco Car (4) ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู และ (5) ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตันแบบ กระบะตอนครึ่ง 2 ประตู

●  นายสุรศักดิ์ สุทองวัน กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นในการสร้างยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า (Ever-better Cars) การเน้นย้ำคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการปรับปรุงด้านการขายและการบริการหลังการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการแบ่งปันความรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั่วประเทศ”

●  “โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2563 ให้ได้รับรางวัลถึง 5 รางวัล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการคงความเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

●  “รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันยานยนต์ บริษัท คัสต้อมเอเซีย จำกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และบริษัท สื่อสากล จำกัด รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จในการผลิต การให้บริการลูกค้าและการตลาดเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการหลังการขาย เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในธุรกิจยานยนต์ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ”

●  “ทั้งนี้ รางวัลต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่ทำให้โตโยต้ายังคงพยายามทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกท่านตลอดมา”   ●

Hyundai Smart Deal