January 5, 2021
Motortrivia Team (7772 articles)

เบส ออโต้ เซลส์ กวาด 14 รางวัล MG Skill Contest 2020

ประชาสัมพันธ์

●  เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด ในเครือบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการ รับมอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ในการแข่งขันทักษะฝีมือด้านการขายและด้านบริการหลังการขาย (MG Skill Contest 2020) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจาง ไห่ โป ประธาน บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรม MG บนถนนอ่อนนุช

●  นายณัฏฐวุฒิ กล่าวว่า “การได้รับรางวัล MG Skill Contest 2020 ในครั้งนี้ เบส ออโต้ เซลส์ รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากรของเรา สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มากถึง 14 รางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางและนโยบายของ เบส ออโต้ เซลส์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพด้านบริการให้เป็นตามมาตรฐานที่บริษัทแม่กำหนด เพื่อรองรับความต้องการสูงสุดของลูกค้าคนสำคัญ”

●  “งานด้านบริการหลังการขาย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ เราจึงเน้นการส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการให้บริการแบบมืออาชีพ ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า “เบส ออโต้ เซลส์” มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดีที่สุด และเก่งที่สุด โดยเฉพาะช่างเทคนิค ที่สามารถวิเคราะห์และบำรุงรักษารถยนต์ให้แก่ลูกค้า MG ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ”

●  นายคณิต ชัยบริพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด ในเครือบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า “การแข่งขัน MG Skill Contest 2020 เป็นกิจกรรมที่ เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการบริการให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของ MG และเพื่อสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในส่วนบริการลูกค้า ทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านบริการ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

●  “ในส่วนของ เบส ออโต้ เซลส์ การแข่งขันในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยตัวแทนของเราในสาขาต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล นับเป็นการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของทีมงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ”

●  อนึ่ง MG Skill Contest 2020 เป็นการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการด้านการขายและด้านบริการหลังการขาย แบ่งออกเป็นด้านการขาย 1 ส่วน และด้านบริการหลังการขาย 5 ส่วน ได้แก่ ช่างเทคนิค, ที่ปรึกษาการบริการ, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่อะไหล่ และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ รวมเป็น 6 ส่วน โดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้จัดจำหน่าย MG จำนวน 130 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการทดสอบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

●  สำหรับตัวแทนที่มีคะแนน ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภูมิภาค จากนั้นทำการคัดเลือกตัวแทนที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกในแต่ละประเภท เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมได้รับเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท, ถ้วยเกียรติยศ, ใบประกาศนียบัตร และเข็มกลัดเกียรติยศ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ผู้จัดจำหน่ายที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับถ้วยเกียรติยศเช่นเดียวกัน   ●

Hyundai Smart Deal