January 14, 2021
Motortrivia Team (7772 articles)

Nissan ส่งมอบความสุขวันเด็กในยุค COVID-19 แบบ นิว นอร์มอล

ประชาสัมพันธ์

●  เนื่องในวันเด็กปี 2564 นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้มอบชุดเครื่องเขียนหน้ากากอนามัย และสมุดวาดเขียนกว่า 200 ชุด รวมถึงจักรยาน 10 คัน ให้กับเด็กๆ กว่า 200 คน ในชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตามแนวทาง และมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคล นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กในชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2564 โดยมีนายอดุล แก้วโบราณ นายก อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ และ นายวันชัย บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิจิตร ชุมชนศีรษะจรเข้ใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ

●  โดยกิจกรรมวันเด็กของนิสสันได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ที่ชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของนิสสันในการทำงานร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด

●  นายสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคล นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “นิสสันมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งลูกค้า พนักงาน และผู้จำหน่ายของเราอยู่อาศัย และทำงาน กิจกรรมวันเด็กที่กำลังดำเนินอยู่นี้ถือเป็นประเพณีของเราที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเราภูมิใจที่ได้ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดกิจกรรมในปีนี้เราไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญ และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อีกด้วย”   ●

Hyundai Smart Deal