January 23, 2021
Motortrivia Team (8140 articles)

Shell มอบ 1,000,000 บาทให้สภากาชาด ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (กลาง) เป็นผู้รับมอบ ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนผู้กำลังประสบอุทกภัยในภาคใต้ในขณะนี้ และต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน

●  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเน้นการเข้าถึงพื้นที่และชุมชนที่เดือดร้อน จัดอุปกรณ์ บุคลากร และความร่วมมือต่างๆ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วและครบวงจร

●  ทั้งนี้ ในฐานะพันธมิตรที่วางใจได้ หรือ Trusted Partner for Better Life เชลล์พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับสภากาชาดไทย เชลล์มุ่งหวังการทำงานร่วมกันกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสถานการณ์ การฟื้นฟูบูรณะชุมชนท้องถิ่นกลับสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ให้ปลอดภัย มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน   ●

Hyundai H-1 Elite NS