February 4, 2021
Motortrivia Team (7543 articles)

MICHELIN ได้รับเลือกเป็นยางล้อเครื่องบิน Air France 10 ปี

ประชาสัมพันธ์

●  สายการบิน แอร์ฟรานซ์ มอบความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับมิชลินอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกมิชลิน กลุ่มองค์กรสัญชาติฝรั่งเศส เป็นซัพพลายเออร์ยางล้อเครื่องบินเพียงรายเดียวสำหรับฝูงบินของแอร์ฟรานซ์ โดยกลุ่มมิชลินจะติดตั้งยางใหม่หรือยางหล่อดอก (Retread) ซึ่งผลิต ณ โรงงานในเขตแซงต์ดูชาร์ (Saint Doulchard) เมืองบูร์ช (Bourges) ประเทศฝรั่งเศส ให้กับเครื่องบินแอร์ฟรานซ์พิสัยไกล พิสัยปานกลาง และพิสัยใกล้

●  ทั้งนี้ ยางล้อที่ติดตั้งให้กับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์จะเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุด อาทิ ยางเรเดียล รุ่น ‘มิชลิน แอร์ เอ็กซ์’ (MICHELIN® AIR X) ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยียางล้อที่แทบไม่มีการขยายตัว หรือ Near Zero Growth (NZG) โดยเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาให้เส้นผ่าศูนย์กลางยางล้อคงที่ จึงมีความทนทานมากขึ้นและมีความต้านทานที่เหนือกว่า

●  ทั้งแอร์ฟรานซ์ และมิชลิน ต่างเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินของฝรั่งเศส และเป็นพันธมิตรที่มีประวัติยาวนาน โดยมีจุดยืนร่วมกันในเรื่องนวัตกรรมด้านสมรรถนะและความปลอดภัย

●  สำหรับการร่วมพันธมิตรที่ผ่านมาในช่วงปี 2553 – 2563 สายการบินแอร์ฟรานซ์ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่มิชลินพัฒนาขึ้น และในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมตามเป้าหมายที่มีร่วมกันในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ทั้งนี้ มิชลินมีบทบาทในโครงการวิจัยของยุโรปและมุ่งพัฒนานวัตกรรมล้ำหน้าใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ยางล้อและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีน้ำหนักเบาลง ตลอดจนในเชิงกลยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละเที่ยวบิน

●  นอกจากนี้ มิชลินและแอร์ฟรานซ์ยังขยายขอบเขตการร่วมพันธมิตรให้ครอบคลุมบริการทางดิจิทัลและบริการอื่นๆ โดยมิชลินจะนำเสนอโซลูชั่นที่ดียิ่งขึ้นให้กับแอร์ฟรานซ์ อาทิ นวัตกรรมการรีไซเคิล, เรซินเชิงนิเวศสมรรถนะสูง (High-Performance Ecological Resins) และความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์โลหะและพลาสติก 3 มิติ ขอบเขตความร่วมมือที่กว้างขึ้นนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่มิชลินได้ขยายกิจกรรมการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญไปในหลากหลายสาขามากขึ้น

●  โครงการริเริ่มใหม่ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้แอร์ฟรานซ์บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ร้อยละ 50 ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร ภายในปี 2573

●  เฌรี มัวร์เทรอซ์ (Géry Mortreux) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ของสายการบินแอร์ฟรานซ์ กล่าวว่า “กลุ่มมิชลินไม่เพียงเป็นซัพพลายเออร์ แต่ยังเป็นพันธมิตรระยะยาวของแอร์ฟรานซ์ เรารู้สึกยินดีกับการใช้ยางล้อที่ผลิตในฝรั่งเศส และการขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้อตกลงใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้เกิดโครงการหลากหลายที่ช่วยให้เราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่แอร์ฟรานซ์ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ”

●  เมาโร สปอนซา (Mauro Sponza) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการบินของมิชลิน เปิดเผยว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากแอร์ฟรานซ์เลือกให้เป็นพันธมิตรต่ออีก 10 ปี ซึ่งพันธกิจครั้งนี้ครอบคลุมการติดตั้งยางสมรรถนะสูงให้กับฝูงบินทั้งหมดของแอร์ฟรานซ์ ทั้งนี้ ยางมิชลินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับเครื่องบินรุ่นใหม่ เนื่องจากรับประกันความปลอดภัยขั้นสูงท่ามกลางสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบสุดขั้วและรองรับการร่อนลงจอดหลายครั้ง อีกทั้งยางล้อที่มีน้ำหนักเบาขึ้นยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้ธุรกิจการบินมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การร่วมพันธมิตรครั้งนี้ยังช่วยให้ทั้งมิชลินและแอร์ฟรานซ์ได้ค้นหาโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ นอกเหนือจากเรื่องของการจัดหายางล้ออีกด้วย”   ●

Hyundai Smart Deal