February 28, 2021
Motortrivia Team (7740 articles)

กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล 2020 Superbrands 8 ปีซ้อน

ประชาสัมพันธ์

●   กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นางกฤติยา ศรีสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Superbrands 2020 ครองการเป็นแบรนด์สินเชื่อยานยนต์เพียงรายเดียวที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

●   “จากกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (CE: Customer Experience) ซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centricity) ทำให้กรุงศรี ออโต้ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ พร้อมสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิต ส่งผลให้เรายังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และได้รับรางวัล Superbrands ติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน” นางกฤติยา กล่าว

●   รางวัล Superbrands ถือเป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีมาตรฐานสูงสุดในด้านการวัดและประเมินความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ ผ่านการสำรวจและวิจัยผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์แบรนด์ (Superbrands Council) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล 3 หลักเกณฑ์ คือ คุณภาพของ แบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity)   ●

Hyundai Smart Deal