February 1, 2021
Motortrivia Team (10352 articles)

Summit Capital แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชั้นนำของไทย แต่งตั้ง นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อนำแผนการดำเนินงานใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์มาปรับใช้สร้างความก้าวหน้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564

●  นายอุเอมัทซึ มาร่วมงานกับซัมมิท แคปปิตอลตั้งปี 2562 ในตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส โดยมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางทั้งในด้านการวางแผนงบประมาณ กลยุทธ์ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ออุปโภคบริโภค การพัฒนาและบริหารช่องทางการขาย การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจสินเชื่อในต่างประเทศ โดยก่อนจะมาร่วมงานกับซัมมิท แคปปิตอล เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และร่วมงานกับ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน ในฐานะที่ปรึกษาด้านธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

●  นายอุเอมัทซึ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสของซัมมิท แคปปิตอล ได้พบปะเยี่ยมเยือนช่องทางการขายต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม จากนี้ไป จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราคือการก้าวไปสู่บริษัทอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศไทย”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.summitcapital.co.th