March 5, 2021
Motortrivia Team (10343 articles)

ศูนย์บริการ Chevrolet ACDelco เปิดให้บริการในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด) ผู้ให้บริการศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากเชฟโรเลตในจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์บริการแบบครบวงจร รูปแบบใหม่ แห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

●   นายวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขายและส่งออก บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ เปิดศูนย์บริการแบบครบวงจร รูปแบบใหม่ ในรูปแบบสแตนด์อโลนแห่งแรก ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการงานด้านบริการหลังการขายและงานอะไหล่แก่ลูกค้าทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง”

●   ศูนย์บริการแบบครบวงจรของเชฟโรเลต เอซีเดลโก้ รูปแบบใหม่ แห่งแรกนี้มีพื้นที่ขนาด 400 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ช่องซ่อม พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ได้แก่ การบริการหลังการขาย การซ่อมแซมรถยนต์ และการรับประกันโดยช่างผู้ชำนาญจากเชฟโรเลต

●   นอกจากนี้ ศูนย์บริการแบบครบวงจร รูปแบบใหม่ ยังมอบความสะดวกสบายจากบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากเชฟโรเลต โดยในช่วงที่รอรับบริการ ลูกค้าสามารถนั่งพักผ่อนได้ที่บริเวณรับรองลูกค้าที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งให้เป็นมุมพักผ่อน เพื่อความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าเชฟโรเลตในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง

●   นายวันชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์บริการแบบครบวงจร รูปแบบใหม่นี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะดูแลลูกค้าตามคำมั่นสัญญาของเชฟโรเลต คอมพลีต แคร์ เพราะลูกค้าคือหัวใจในการบริการของเรา”

●   ศูนย์บริการแบบครบวงจรของเชฟโรเลต เอซีเดลโก้ รูปแบบใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 226 หมู่ 3 บ.โคกพิลา ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ โทรศัพท์ 062-1944123, 062-1955123 (บริการสายด่วนบริการนัดหมาย)

●   ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1734 หรือศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากเชฟโรเลตใกล้บ้านท่าน หรือเว็บไซต์ของเชฟโรเลต ประเทศไทย www.chevrolet.co.th   ●