April 10, 2021
Motortrivia Team (8030 articles)

Asia Cab ประกาศพัฒนา CABB EV รถแท็กซี่ไฟฟ้าสัญชาติไทย

motortrivia

●   หลังการโปรโมทข่าวคราวในช่วงแรกราวกลางปี 2563 ในที่สุด เอเชีย แค็บ (Asia Cab Co., Ltd.) ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ CABB รถแท็กซี่ที่มีต้นแบบจากลอนดอนแท็กซี่ ก็ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้ชื่อโครงการ “เทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับ CABB แท็กซี่เพื่ออนาคต (CABB EV)” พร้อมลงนามความร่วมมือ 2 ฝ่ายกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโนโลยีด้าน IT เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของรถ

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด

●   นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 บริษัท มีเป้าหมายหลักในการร่วมกันพัฒนารถยนต์รับจ้างสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (รถต้นแบบ) ภายใต้ชื่อ CABB EV โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย:

●   (1). การพัฒนาโครงสร้างรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา โดยมีสมรรถนะและมาตรฐานด้านความปลอดภัยไม่ต่ำกว่าโครงสร้างเดิม (2). การพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ของรถยนต์ (3). การพัฒนาแหล่งพลังงานหรือแบตเตอรี่ และระบบการจัดการแบตเตอรี่ (4). การพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ที่สามารถผลิต หรือประกอบได้ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ (5). การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับรถต้นแบบและการสนับสนุนธุรกิจของรถต้นแบบ

●   ในเบื้องต้น เอสซีจี เคมิคอลส์ จะให้การสนับสนุนบุคลากร และการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบา และเหมาะสมกับการติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานบริสุทธิ์ จะให้การสนับสนุนบุคลากร และการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่แพค พร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่ รวมถึงสถานีชาร์จแบตเตอรี่ การวิจัยพัฒนาโซลูชั่นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานของรถให้ได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม

●   ซัมมิท โอโต บอดี้ จะให้การสนับสนุนบุคลากร และการพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่ เอเชีย แค็บ จะประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้ความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถต้นแบบให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และสร้างโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ที่ใช้รถยนต์แบบพวงมาลัยขวา

●   ส่วน ไมโครซอฟท์ นั้น เป็นการลงนามร่วมกัน 2 ฝ่ายกับเอเชีย แค็บ หน้าที่หลักคือให้การสนับสนุนบุคลากร, ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT อาทิ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เป็นต้น โดยทุกฝ่ายจะให้การสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับรถต้นแบบร่วมกับคู่สัญญาฝ่ายที่เหลือ

●   ปัจจุบัน เอเชีย แค็บ เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการรถแท็กซี่ที่มีต้นแบบจากลอนดอนแท็กซี่ ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “CABB” สามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านแอพพลิเคชั่น CABB หรือ CABB Call Centre โทร. 02-026-8888 หรือ CABB Stand ซึ่งเป็นจุดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพฯ โดยเริ่มเปิดให้บริการราวกลางปี 2563 ที่ผ่านมา

●   นายศฤงคาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอเชีย แค็บ เล็งเห็นว่าหากสามารถพัฒนารถแท็กซี่ไฟฟ้า เกิดเป็น CABB EV ได้จะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการร่วมมือกับ 4 พันธมิตรในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลา 1 ปี หากการผลิตรถต้นแบบประสบความสำเร็จและคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ก็จะร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถต้นแบบในขั้นตอนถัดไป อาจจะอยู่ในรูปของการตกลงซื้อขาย การจ้างออกแบบจ้างผลิต ร่วมทุน หรือจะอยู่ในรูปของการพัฒนาธุรกิจรับจ้างสาธารณะในประเทศ หรือส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ เป็นต้น”

●   “เราคาดว่า CABB EV จะผลิตสำเร็จและสามารถออกมาให้บริการประชาชนได้ในปี 2565 นับเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าสัญชาติไทยคันแรก ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้น และเรายังคาดหวังว่าจะเห็น CABB EV เป็นแท็กซี่ที่เป็นไอคอนของประเทศไทยที่ผู้คนนึกถึง รวมทั้งตอบรับกับนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันให้ยานยนต์ไทยไร้มลพิษ เพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศ และทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น”

●   เอเชีย แค็บ วางแผนผลิต CABB EV ในเบื้องต้น 1,200 คันต่อปี

CABB EV พร้อมให้บริการในปี 2565

●   CABB EV นับเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าต้นแบบสัญชาติไทยคันแรก ที่มีแผนจะเริ่มให้บริการได้ภายในช่วงปี 2565 เบื้องต้น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด ได้ให้ข้อมูลในงาน EV 100 Roadshow และการประชุมเชิงปฎิบัติการ UK-Thailand Smart City เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า

●   CABB EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่วิ่งทำระยะทางได้ประมาณ 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ตัวรถยังใช้ต้นแบบจากกลอนดอนแท็กซี่ ห้องโดยสารรองรับผู้โดยสาร 5 ที่นั่ง ทุกตำแหน่งมีเข็มขัดนิรภัย ส่วนโดยสารมีความเป็นส่วนตัวด้วยการแยกส่วนระหว่างห้องผู้ขับด้วยแผงกั้นใส (Partition Screen) พร้อมระบบแอร์แบบแยกส่วน มีระบบอินเตอร์คอมเพื่อสื่อสารกับผู้ขับ

●   ตัวรถมีทางลาดให้สามารถเข็นวีลแชร์ขึ้นรถได้ เหมาะกับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว พร้อมราวจับในห้องโดยสาร 7 จุด และกล้องบันทึกภาพพร้อมปุ่ม SOS ในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้โดยสารยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ใช้งาน อาทิ พอร์ท USB, Free WiFi, ระบบชำระค่าโดยสารแบบ Cashless Payment ผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือโมบายแบงก์กิ้ง ลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ asiacab.co.th


2021 CABB EV Prototype

Hyundai Smart Deal