April 30, 2021
Motortrivia Team (10679 articles)

Axalta เปลี่ยนชื่อแบรนด์กลุ่มธุรกิจสียานพาหนะเพื่อการขนส่ง

ประชาสัมพันธ์

●   แอ็กซอลตา (NYSE: AXTA) ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ประกาศชื่อแบรนด์ใหม่ แอ็กซอลตา โมบิลิตี้ โค้ทติ้งส์ (Axalta Mobility Coatings) เป็นการเปลี่ยนแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจเพื่อการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน รถอิเล็กทรอนิกส์ (e-mobility) และความต้องการด้านสีที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า OEMs ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เจ้าของเรือเดินสมุทร และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

●   ปัจจุบัน สีพ่นเพื่อยานพาหนะด้านการขนส่ง ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น นอกจากให้สีที่สวยงาม ยังเพิ่มการปกป้องให้มีความทนทานการกัดกร่อน เมื่ออุตสาหกรรมมีการพัฒนาไปมากขึ้น ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์เพื่อสาธารณะ รถยนต์ไร้คนขับ ก็ย่อมต้องการสีที่มีนวัตกรรมก้าวล้ำ เหมาะกับการใช้งานเหล่านั้น ทั้งในแง่สีสันความสวยงาม คงทน การมองเห็น การติดตาม ความปลอดภัย

●   “วิวัฒนาการยานยนต์ได้สร้างโอกาสมหาศาลแก่ OEMs แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนผันสู่การออกแบบรถและการผลิตให้เหมาะสมด้วย” ฮาดิ อวาดา (Hadi Awada) รองประธานอาวุโส สีพ่นรถยนต์กลุ่มโมบิลิตี้ ระดับโลก กล่าว “จากความเชี่ยวชาญกว่า 150 ปี พร้อมการดำเนินธุรกิจแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการสนับสนุน ตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

●   จากการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น แอ็กซอลตา โมบิลิตี้ โค้ทติ้งส์ (Axalta Mobility Coatings) ดำเนินงานด้วยการนำประสบการณ์และนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาใช้ร่วมกันใน 3 รูปแบบ ได้แก่ โซลูชั่นหลัก โซลูชั่นที่ก้าวล้ำ และนวัตกรรมล้ำหน้าเฉพาะแอ็กซอลตา

●   โซลูชั่นหลัก ประกอบด้วยสีจริงทับหน้าเบสโค้ทและสีเคลียร์โค้ทของแอ็กซอลตาที่ดีที่สุด ให้สีที่สวยงามควบคู่ไปกับไพรเมอร์ อิเล็กโทรโค้ท และการใช้สีฝุ่นสำหรับปกป้องพื้นผิวหน้า

●   โซลูชั่นที่ก้าวล้ำ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และการใช้งานสำหรับกลุ่มใหญ่ปริมาณมากที่มีการเจาะจงใช้ ทั้งเป็นสีทูโทน และการใช้สีดิจิทัล ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่เสริมประสิทธิภาพ LiDAR และเรดาร์ การทนต่อความร้อน จากพอร์ตกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งสำหรับรถอีเลคทริคและส่วนตัวประกอบ

●   ส่วนนวัตกรรมล้ำหน้าเฉพาะจากแอ็กซอลตา คือการให้บริการและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและนอกห้องพ่น รวมถึงการพัฒนาดีไซน์ พัฒนากระบวนการ ต้นทุน ไปจนถึงการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ และปัญหาต่างๆ และนวัตกรรมเฉพาะแอ็กซอลตา ตอบสนองความต้องการลูกค้าในทุกขั้นตอนการใช้งานบนเส้นทางแห่งยานยนต์

●   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอ็กซอลตา โมบิลิตี้ โค้ทติ้งส์ (Axalta Mobility Coatings) ได้ที่ www.axalta.co.th   ●