April 14, 2021
Motortrivia Team (7985 articles)

Great Wall ลงทุนกว่า 5 พันล้านหยวนพัฒนาไฮโดรเจน ฟิว เซลล์

motortrivia

●   เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดการประชุมระดับโลก GWM Hydrogen Energy Strategy Global Launch ประกาศยุทธศาสตร์ด้านพลังงานไฮโดรเจน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด โดยมีผู้เชี่ยวชาญ, พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน พร้อมลงนามข้อตกลงการเป็นพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมกับ ศูนย์รับรองคุณภาพแห่งประเทศจีน (China Quality Certification Center หรือ CQC) และมหาวิทยาลัย Tong Ji

●   เกรท วอลล์ ระบุว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ตลอดจนภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปัญหาก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้จีนซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้ออกนโยบายสนับสนุนรถไฮโดรเจน ฟิว เซลล์ โดยกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่างๆ สร้างห่วงโซ่อุปทานและรูปแบบธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตสำหรับพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งในเอกสารของ China Hydrogen Alliance ที่เผยแพร่ในปี 2019 ได้คาดการณ์ว่า พลังงานไฮโดรเจนจะคิดเป็นประมาณ 10% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดในจีนภายในปี 2050

แผนงานในก้าวขึ้นเป็นผู้นำพลังงานสะอาด

●   แผนงานการพัฒนารถยนต์ในกลุ่ม xEV (ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่, ไฮบริด, ปลั๊ก-อิน ฯลฯ) ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ เริ่มขึ้นในช่วงปี 2016 โดยการตั้งทีมพัฒนา xEV อย่างเป็นทางการ เพื่อเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี FCEV (Fuel Cell electric vehicle) ซึ่งเกรท วอลล์ ได้กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แห่งแรกในจีนที่เข้าร่วม สภาพลังงานไฮโดรเจนระหว่างประเทศ หรือ Hydrogen Council ในปี 2017

●   จากนั้นในเดือนมิถุนายนปี 2018 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกในประเทศได้สร้างเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการ โดยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เข้าครองหุ้นทั้งหมดของ Shanghai Fuel Cell Vehicle Powertrain Co. , Ltd ก่อนจะก่อตั้งบริษัท FTXT Energy Technology Co., Ltd. ขึ้นมาในปี 2019 เพื่อดำเนินการด้านพลังงานเซลส์เชื้อเพลิงโดยเฉพาะ

●   เกรท วอลล์ ได้จัดแสดงชุดระบบเซลล์เชื้อเพลิง 85 กิโลวัทท์, แทงค์เก็บไฮโดรเจน Type IV (แทงค์ความดันสูงที่ใช้วัสดุผสมในการผลิต) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในงาน 2020 Shanghai Auto Show ซึ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ ยังผลให้เกรท วอลล์ สามารถจัดแสดงรถต้นแบบ ฟิวเซลล์ คันแรกได้สำเร็จในปีที่ผ่านมา

การพัฒนาระบบนิเวศ หรือ ECO System อย่างครอบคลุม

●   เกรท วอลล์ มอเตอร์ เริ่มพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการใช้พลังงานไฮโดรเจนในระดับมาตรฐานยานยนต์ โดยนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่, เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนในรถยนต์และเทคโนโลยีความปลอดภัยในการใช้พลังงานไฮโดรเจน มารวมเข้าไว้ด้วยกันทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การวิจัย, การผลิต, การจัดเก็บ, การขนส่ง, การติดตั้ง ไล่ไปจนถึงการใช้งาน เพื่อสร้างระบบนิเวศครบวงจร

●   ขณะเดียวกัน บริษัท UTMOLIGHT ในเครือของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ทำลายสถิติโลกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย Perovskite รุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 20.01% กล่าวได้ว่าเกรท วอลล์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

●   เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้วางแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ รวมไปถึงการออกแบบระบบการจ่ายพลังงาน ผ่านระบบจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนร่วมกับพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับการบริหารจัดการพลังงานทั้งแบบคงที่ (Stationary energy storage systems Management) และแบบเคลื่อนที่ (Mobile energy storage systems management)

●   ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนของเกรท วอลล์ มีห้องปฏิบัติการเกือบ 10,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์คุณภาพสูงกว่า 240 ชุด ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบชุดระบบต่างๆ แล้วกว่า 181 รายการตั้งแต่ปี 2018 ปัจจุบันนับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแรกในประเทศที่มีชุดระบบวงจรไฮโดรเจน 70MPa, ระบบทดสอบความปลอดภัย, สายทดลองการผลิตแทงค์ไฮโดรเจน Type IV} สายการผลิตชุดเซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cell Stack และขั้วไฟฟ้า (Membrane Electrode) แบบอัตโนมัติ รวมไปถึงระบบพลวัตพลังงานสูงและการทดสอบรถยนต์

●   ปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ใช้เงินลงทุนไปแล้วมากกว่า 2 พันล้านหยวนในการวิจัยและพัฒนา และในอีก 3 ปีข้างหน้า เกรท วอลล์ จะเพิ่มงบลงทุนมากกว่า 3 พันล้านหยวนเพื่อพัฒนากำลังการผลิตในระดับ 10,000 ชุด โดยมีเป้าหมายในการขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนในประเทศจีนภายใต้แนวคิด Talents are the foundation of innovation

●   เกรท วอลล์ ได้รวบรวมทีมงานวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติจากยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, แคนาดา และประเทศอื่นๆ กว่า 430 คน ซึ่งกว่า 50% จบปริญญาโท – เอก ทีมนักวิจัยเหล่านี้จะหมุนเวียนทำงานในศูนย์ R&D ทั้ง 5 แห่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ และเป่าติ้ง ในจีน, แคนาดา, ญี่ปุ่น และเยอรมนี ซึ่งทั้งหมดกำลังดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจน และโซลูชั่นเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง รวมถึงทิศทางการพัฒนาพลังงานสำหรับโลกอนาคตด้วย

●   ล่าสุดเกรท วอลล์ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 6 เทคโนโลยีหลัก และผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (1) ชุดเซลส์เชื้อเพลิง หรือ Fuel cell stack และส่วนประกอบที่เกี่ยวเนื่อง (2) เทคโนโลยีการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงและส่วนประกอบ อาทิ ชุดตัวควบคุม ฯลฯ (3) แทงค์บรรจุไฮโดรเจน Type IV (4) วาล์วกักเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูง (5) เทคโนโลยีความปลอดภัยของการใช้ไฮโดรเจน และ (6) เทคโนโลยีไฮโดรเจนเหลว

ตอบรับยุทธศาตร์ชาติ ต่อยอดเพื่อผู้บริโภค

●   เกรท วอลล์ มอเตอร์ เน้นการส่งเสริมและการดำเนินงานด้านระบบขนส่ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) ระบบขนส่งสาธารณะ / รถประจำทาง (2) รถบรรทุกขนาดใหญ่ / รถขนส่งในกลุ่มโลจิสติคส์ และ (3) รถยนต์นั่ง

●   เบื้องต้นมีการเข้าร่วมโครงการเมืองนำร่อง 4 แห่งในประเทศจีน เพื่อสาธิตการใช้รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมการขนส่ง ได้แก่ เส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในเขต Xinfadi ที่เมืองปักกิ่ง, เส้นทางเพื่อการขนส่งกรวด หิน ดิน ทรายในเขต Xiong’an ใหม่ เมืองเหอเป่ย และเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ที่เขต Binhai ใหม่ เมืองเทียนจิน เป็นต้น

●   เกรท วอลล์ ได้สร้างระบบบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาวัตถุดิบ, การวิจัยและพัฒนา, การผลิต, การวิจัยเทคโนโลยีหลัก, การทดสอบอุปกรณ์พลังงานไฮโดรเจน, การทดสอบในสภาวะการใช้งานจริง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องถึงปี 2025

●   ทั้งนี้ เกรท วอลล์ ตั้งเป้าผลิตรถโดยสารเซลล์เชื้อเพลิงเป็นอันดับ 4 ของโลก และผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ำหนัก 49 ตันที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจน 100 คันแรกของโลกภายในปี 2021 นี้ และจะมีการเปิดตัวรถโดยสารในกลุ่มไฮเอนด์ที่ใช้พลังงานเซลส์เชื้อเพลิงเป็นครั้งแรกในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 รวมถึงเปิดตัวรถเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่, รถขนส่ง และขยายการใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำไปยังการขนส่งทางเรือและทางรถไฟ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการขึ้นเป็นเป็นบริษัท Top 3 ในตลาดพลังงานไฮโดรเจนของโลกภายในปี 2025

ต่อยอดไปยังผู้บริโภคด้วยแพลทฟอร์ม GWM LEMON

●   เกรท วอลล์ ระบุว่า อีกหนึ่งความก้าวหน้าของพวกเขาคือ การนำเทคโนโลยีไฮโดรเจน ฟิว เซลล์ มาใช้งานบนแพลทฟอร์มการผลิตรถยนต์ซึ่งใช้ชื่อทางการค้าว่า LEMON เพื่อผลิตรถ FCEV “ที่คุ้มค่าที่สุด”

●   เกรท วอลล์ เชื่อว่า FCEV คือนวัตกรรมเพื่อการเดินทางที่เหมาะสมในทุกสภาพอากาศและทุกสภาพถนนแบบไร้คาร์บอน และจะกลายเป็น Mega Trend สำคัญของโลก ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

●   จากงาน GWM Hydrogen Energy Strategy Global Launch เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้ลงนามเป็นพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมร่วมกับกับศูนย์รับรองคุณภาพแห่งประเทศจีน และคณะยานยนต์ มหาวิทยาลัย Tong Ji ประเทศจีน เพื่อต่อยอดการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญในการร่วมสร้างโลกแห่งพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกรท วอลล์ ในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ www.gwm.co.th

Hyundai Smart Deal