April 18, 2021
Motortrivia Team (10679 articles)

Nippon Express รวมบริษัทลูก 2 แห่งในไทยเป็นบริษัทเดียว

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NE Thailand และบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NEL Thailand ซึ่งเป็นบริษัทสาขาประเทศไทยในเครือบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด จะถูกรวมบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป และได้เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

●   ก่อนหน้านี้ NE Thailand ดูแลรับผิดชอบธุรกิจหลักๆ ในด้านการขนส่งและย้ายสินค้าทางอากาศในประเทศไทย ขณะที่ NEL Thailand ดูแลเรื่องการขนส่งทางทะเล, การจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน

●   เมื่อปี 2016 บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการเพื่อสร้างองค์กรและกำหนดการทำงานของนิปปอน เอ็กซ์เพรส ในประเทศไทยใหม่ ด้วยการปรับโครงสร้าง 2 บริษัทหลักในไทย (NE Thailand และ NEL Thailand) โดยการรวมธุรกิจในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่จะหลอมรวมช่องทางการขนส่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะยกระดับการทำงานภายในกลุ่ม NE Thailand ไปอีกขั้น พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างงานขาย เพื่อให้บริการอันหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดีขึ้น

ข้อมูลบริษัท (หลังรวมบริษัท)

  • ชื่อ: บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • ที่อยู่: 2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ชั้น 3-4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  • ตัวแทน: Kozo Okudaira
  • พนักงาน: 1,700 คน
  • พื้นที่คลังสินค้า: ประมาณ 154,000 ตารางเมตร (รวมทุกแห่ง)
  • สำนักงาน: 11 แห่ง (5 ในกรุงเทพ, 3 ในอยุธยา, 3 ในแหลมฉบัง, 1 ในชลบุรี, 1 ในเชียงใหม่ และ 1 ในปาดังเบซาร์)
  • ลักษณะธุรกิจ: บริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศ/ทะเล บริการขนย้าย เดินพิธีการศุลกากร ขนส่งด้วยรถบรรทุก (ในประเทศ ข้ามพรมแดน) คลังสินค้า กระจายสินค้า และบริการโลจิสติกส์จิปาถะอื่นๆ
  • วันรวมบริษัท: 1 เมษายน 2564
  • เว็บไซต์: www.nipponexpress.com.
  • บัญชี LinkedIn: Nippon Express Group.