May 6, 2021
Motortrivia Team (8039 articles)

Carro และ MSIG มอบประกัน COVID-19 คุ้มครอง 1 เดือนฟรี

ประชาสัมพันธ์

●   ซื้อและออกรถยนต์กับ CARRO Automall ภายในวัน 15 พฤษภาคม 2564 นี้ พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตทันที โดยคาร์โร (CARRO) ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถยนต์มือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จับมือกับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MSIG Insurance (Thailand) PCL บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของไทย มอบประกันโควิด-19 ระยะคุ้มครอง 1 เดือนฟรี สิทธิพิเศษเฉพาะ 100 ท่านแรก และ CARRO ยังมอบความมั่นใจ ห่างไกลโควิด-19 ด้วยบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์ฟรีสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้าชมรถยนต์ที่ CARRO Automall อีกด้วย

●   ฐปณีย์ จ๋วงพานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพาร์ทเนอร์ชิพ บริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือที่จะส่งมอบความห่วงใยไปยังลูกค้าของคาร์โร ด้วยการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรด้านประกันภัยกับทาง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านการมอบประกันโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของ CARRO Automall เพราะเชื่อว่า การซื้อรถยนต์กับคาร์โร ลูกค้าทุกท่านต้องได้รับความความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งทางคาร์โรยินดีมอบความคุ้มครองนี้ให้แก่ลูกค้าทุกท่านเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับยุคและสถานการณ์ปัจจุบัน”

●   รัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้มากกว่าเดิม เอ็ม เอส ไอ จี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความคุ้มครองด้านประกันภัยให้แก่ลูกค้าของคาร์โร ทั้งจากกรณีอุบัติเหตุ และการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมให้ความอุ่นใจหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคต”

●   สำหรับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ที่ คาร์โร ตั้งใจมอบความคุ้มครองให้ลูกค้าได้อุ่นใจจาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย มีความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยครอบคลุมดังนี้

  • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ มอบเงิน 100,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จากการถูกทำร้าย มอบเงิน 50,000 บาท
  • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มอบเงิน 5,000 บาท
  • ค่าชดเชยรายวัน 300 บาทต่อวัน กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุ หรือได้รับผลกระทบจากการฉีควัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (ไม่เกิน 20 วัน)
  • และคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบเงิน 3,000 บาท (มีระยเวลารอคอย 14 วัน)

●   ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี และไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย (โปรดศึกษาเงื่อนไขอื่น ๆ ของกรรมธรรม์เพิ่มเติม)

●   สามารถเลือกชมรุ่นรถที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสภาพจากผู้เชียวชาญแล้วได้ที่ CARRO Automall : th.carro.co หรือ Facebook :CARRO Automall   ●

Hyundai Smart Deal