May 26, 2021
Motortrivia Team (8039 articles)

Nissan สนับสนุนทีมแพทย์ปฏิบัติงานสาธารณสุขสู้ COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●   นิสสัน ประเทศไทย ต่อยอดโครงการ CARE FOR YOU แทนความห่วงใยจากนิสสัน สู่กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ ส่งผ่านความห่วงใย ต้านภัยโควิด-19 หรือ Nissan Next Fight โดยสนับสนุนรถยนต์ที่เหมาะสมกับการทำงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ รถกระบะ นิสสัน นาวารา จำนวน 3 คัน และรถตู้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน จำนวน 1 คัน ให้แก่ทีมแพทย์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการเดินทางของทีมคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ทั้งใน จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นระยะเวลา 1 เดือน

นายสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอาเซียน และสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มบริษัทนิสสันประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบรถกระบะ นิสสัน นาวารา และรถตู้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน ให้แก่ทีมแพทย์สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

●   พร้อมกันนี้ นิสสัน ยังได้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริการนิสสัน ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดภายในศูนย์บริการ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำความสะอาดทุก ๆ สองชั่วโมง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้าที่เข้ารับบริการทุกคน พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน การติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ รวมไปถึงใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดรถยนต์บริเวณจุดสัมผัส เช่น พวงมาลัย เกียร์ เบาะ ที่จับประตู และคอนโซลหน้า เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

●   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CARE FOR YOU และกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nissan.co.th หรือติดต่อศูนย์บริการ คอลเซ็นเตอร์ของนิสสัน โทร 02 401 9600   ●

Hyundai Smart Deal