May 18, 2021
Motortrivia Team (8039 articles)

SABUY Capital Plus สนับสนุนคู่ค้า/ลูกค้าภายใต้ Ecosystem

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดดีลพันธมิตรต่อเนื่อง จับมือ บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทนายหน้าประกันภัยในเครือ ฮาวเด้น โบรกกิ้ง กรุ๊ป นายหน้าประกันภัยที่ใหญ่สุดในโลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ภายใต้ ฮาวเด้น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการขยายช่องทางการให้บริการประกันภัย ของ ฮาวเด้น แมกซี่ รองรับลูกค้าประเภทบุคคลรายย่อย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.), ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันเดินทาง, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยการขนส่งสินค้า, รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่นๆ ผ่านช่องทางในกลุ่มสบายฯ รวมทั้งร้านชิปป์สไมล์ เซอร์วิส ธุรกิจเฟรนไชส์ ร้านสารพัดบริการ ในเครือฯ มากกว่า 1,800 สาขาทั่วประเทศ

●   นายวิรัช มรกตกาล กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าให้บริการนายหน้าประกันภัยร่วมกับ ฮาวเด้น แมกซี่ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มสบายฯ กล่าวว่า “ศักยภาพที่แข็งแกร่งของกลุ่มสบายฯ ทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ลงถึงระดับชุมชนได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้ Ecosystem ของเรา โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านบริการของร้านชิปป์สไมล์ เซอร์วิส ที่กลุ่มสบายฯ ร่วมทุนกับบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันร้านชิปป์สไมล์มีเครือข่ายกว่า 1,800 สาขา และสามารถเข้าถึงบริการจากทาง ฮาวเด้น แมกซี่ ได้สะดวก ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบจัดการร้านค้าปลีกของกลุ่มสบายฯ (SABUY POS) ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการจาก ฮาวเด้น แมกซี่ ผ่านสาขาของร้านชิปป์สไมล์ ได้อีกช่องทางหนึ่ง”

●   นายจิตวุฒิ ศศิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เผยว่า “ฮาวเด้น แมกซี่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้านการให้บริการประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบรายบุคคล รวมถึงองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เรามีวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจ สู่การเป็นนายหน้าประกันภัยระดับสากล ผ่านการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายในการเติบโดยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งการร่วมมือกับกลุ่มสบายฯ จึงนับเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการประกันภัยรายย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

●   การร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง สบาย เทคโนโลยี และ ฮาวเด้น แมกซี่ ภายใต้บริษัทร่วมทุนชื่อ SABUY Maxi จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการกับลูกค้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ร้านชิปป์สไมล์ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ ฮาวเด้น แมกซี่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้านฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

●   ในส่วนการเดินหน้าธุรกิจสินเชื่อภายใต้บริษัท สบาย แคปิตอล พลัส นายวิรัช มรกตกาล เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าและลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มสบายฯ ในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นได้ตั้งแต่ ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ทำธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์อาหาร หรือ ร้านค้าที่ทำการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบายฯ และยังอาจต่อยอดไปถึงลูกค้าประเภทบุคคลในอนาคต

เกี่ยวกับกลุ่มสบาย เทคโนโลยี

●   บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของคนไทยภายใต้ระบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี รองรับตั้งแต่ระดับชุมชนสู่มวลชนโดยนักพัฒนาระบบของตนเอง ทั้งเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ จากระบบตู้เติมเงินออนไลน์ (Top-up machine), ระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine), ระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบจัดการร้านค้าปลีก (Food court system and POS) และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM and Loyalty program) และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet), การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการธุรกิจเฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชนและร้านสารพัดบริการ ภายใต้ชื่อ ชิปป์สไมล์ พร้อมล่าสุดก้าวไปสู่ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เริ่มให้บริการซื้อสินค้า วัตถุดิบ อาหาร (Supply chain) กลุ่มสบายฯ วางเป้าหมายสามารถให้บริการรองรับผู้ใช้งาน 50 ล้านคนหรือมากกว่า 50 ล้านธุรกรรมต่อเดือน

●   ข้อมูลเพิ่มเติม www.sabuytech.com

เกี่ยวกับ ฮาวเด้น แมกซี่

●   ฮาวเด้น แมกซี่ กำเนิดจากความร่วมมือทางธุรกิจช่วงปี 2561 ระหว่าง ฮาวเด้น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กลุ่มธุรกิจบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ในประเทศไทย โดยควบรวมกิจการของ 2 นายหน้าประกันภัยชั้นนำ คือ แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ และ ฮาวเด้น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) ซึ่ง ‘ฮาวเด้น’ เป็นนายหน้าประกันภัยอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจระดับสากล ผ่านเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 ชีวิต ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ ‘แมกซี่ฯ’ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ ทำให้ ‘ฮาวเด้น แมกซี่’ มีศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุม หลากหลายในทุกประเภทของประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์, ประกันทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก, ประกันการขนส่ง, ประด้านวิชาชีพและการเงิน, การประกันอัญมณี และเครื่องประดับ, ประกันชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ สวัสดิการพนักงาน และบริการประกันภัยต่อทุกประเภท ‘ฮาวเด้น แมกซี่’ ก้าวสู่การเป็นนายหน้าประกันภัยระดับสากลอันดับ 4 ของประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการด้านประกันภัยแบบครบวงจร

●   ข้อมูลเพิ่มเติม www.howdenmaxi.com

Hyundai Smart Deal