June 22, 2021
Motortrivia Team (7920 articles)

BMW ประกาศเลื่อนวันเปิดจองออนไลน์ BMW iX และ BMW iX3

ประชาสัมพันธ์

●   บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ประกาศเลื่อนวันเปิดจอง BMW iX xDrive50 Sport และ BMW iX3 M Sport สำหรับลูกค้าในประเทศไทย เป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ shop.bmw.co.th เนื่องจากการทดสอบระบบเพื่อรองรับกรณีที่จะมีจำนวนผู้เข้ามาจองรถยนต์ในระบบเป็นจำนวนมาก และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถรองรับลูกค้าที่เตรียมจองรถยนต์ทั้งสองรุ่นผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพที่สุด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจึงขอประกาศเลื่อนวันเปิดจองรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวนี้

●   สำหรับลูกค้าที่จองบีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive50 Sport และ iX3 M Sport พร้อมแพ็คเกจ BSI Standard ผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว จะยังคงได้รับข้อเสนอพิเศษ ฟรีประกันภัยชั้น 1 BMW Protect นาน 1 ปี* เมื่อทำสัญญาทางการเงินแบบเช่าซื้อแบบมีบอลลูน** กับบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย และรับรถภายใน 31 ธันวาคม 2564

●   สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทาง www.bmw.co.th หรือติดต่อผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยูทั่วประเทศ   ●

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
** เงินดาวน์ 35% ยอดบอลลูนสุดท้ายที่ 35% และระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน สำหรับบีเอ็มดับเบิลยู iX xDrive50 Sport ผ่อนชำระเริ่มต้นที่ 51,999 บาท/เดือน และบีเอ็มดับเบิลยู iX3 M Sport ผ่อนชำระเริ่มต้นที่ 29,999 บาท/เดือน

Hyundai Smart Deal