June 6, 2021
Motortrivia Team (10496 articles)

Grab แสดงความยินดี หลังผลักดัน กม. แอพฯ เรียกรถสำเร็จ

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อเร็วๆ นี้ แกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร และ ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บคาร์และแกร็บแท็กซี่กว่า 40 คน เข้าพบนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของ “กม. แอปเรียกรถ” หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน “ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.…” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการอนุญาตให้คนไทยสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างรายได้ได้อย่างถูกกฎหมาย

●   ทั้งนี้ แกร็บ ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามร่างกฎหมายดังกล่าว และอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ในขั้นตอนต่อไปให้ราบรื่นไม่ขาดตอน

●   แกร็บ (Grab) คือ ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันแอปพลิเคชันแกร็บได้ถูกดาวน์โหลดแล้วบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 214 ล้านเครื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงตัวแทนกว่า 9 ล้านราย โดยนำเสนอบริการต่างๆ แบบออนดีมานด์ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง การจัดส่งอาหาร สินค้าและพัสดุ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทั่วทั้ง 428 เมืองใน 8 ประเทศ

●   สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกร็บได้ที่ www.grab.com   ●