June 11, 2021
Motortrivia Team (7990 articles)

Nissan หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ COVID-19 ต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์

●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ขยายโครงการ Care for You แทนความห่วงใยจากนิสสัน ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสังคม “ส่งผ่านความห่วงใย ต้านภัย โควิด-19” หรือ Nissan Next Fight โดยสนับสนุนนิสสัน เทอร์ร่า จำนวน 3 คัน ที่เหมาะสมกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องอีก 90 วัน

นายมาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาดและขาย และ นายชยภัค ลายสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบรถยนต์ นิสสัน เทอร์ร่า ให้แก่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติภารกิจคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการฯ พร้อมผู้แทนทีมแพทย์จากสำนักอนามัย กรุงเทพฯมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

●   “กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงของโรคระบาดโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม นิสสัน เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ถ้าร่วมมือกัน เราจึงให้ความร่วมมือและการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก พร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริการพ่นฆ่าเชื้อสำหรับผู้ใช้รถยนต์นิสสันที่ศูนย์บริการทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาโดยตลอด และด้วยความห่วยใยจากนิสสัน เราจึงขอขยายการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อดำเนินคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกและการบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับสังคมไทย” มาซาโอะ สึสึมิ รองประธาน สายงานการตลาดและขาย นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

●   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Care for You และกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nissan.co.th หรือติดต่อ นิสสัน คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-401-9600   ●

Hyundai Smart Deal