June 27, 2021
Motortrivia Team (7920 articles)

NissanConnect Lite แอพฯ สำหรับเชื่อมต่อกับรถนิสสัน

motortrivia

●   ปัจจุบัน สมาร์ทโฟนและบรรดาแอพพลิเคชั่น กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันสะดวกสบายด้วยการเชื่อมโยงเรากับข้อมูล และบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รถยนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ จึงมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารแบบไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น

●   แอพฯ NissanConnect เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขับในอนาคตของนิสสัน หรือ Nissan Intelligent Mobility รวมการเชื่อมต่อกับระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Intelligent Intregation จุดมุ่งหมายคือการให้เจ้าของรถนิสสันมีความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยเมื่อมีการใช้งานแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งรถของนิสสันรุ่นต่างๆ ที่ผ่านมา จะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านฟังก์ชัน NissanConnect นี้ เช่น ระบบนำทาง หรือถึงระบบในกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ ขณะเดินทาง

●   สำหรับรถในกลุ่มปิคอัพ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 50% ของผู้ใช้รถในไทย นิสสันจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น NissanConnect Lite เพิ่มเติม โดยเป็นเทคโนโลยีแบบ Telematics ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้งฝั่ง Android และ iOS ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกใน Nissan Navara PRO-2X และ PRO-4X เพื่อให้ผู้ขับสามารถรับ/ส่งข้อมูลจำเป็นของรถได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานก็ตาม โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันและลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

●   ฟังก์ชั่นในแอพพลิเคชั่น NissanConnect Lite ประกอบด้วย:

●   สถานะของรถขณะขับและจอดนิ่ง หรือค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของรถ พร้อมแสดงตำแหน่งบนแผนที่ผ่านฟังก์ชัน Find My Car เจ้าของรถสามารถทราบตำแหน่งรถ และป้องกันปัญหาเรื่องรถสูญหาย

●   แจ้งเตือนพร้อมคำนวนระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้จากปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ ผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยให้ผู้ขับวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

●   บันทึกข้อมูลการขับ หรือ Driving History อย่างครบถ้วน ทั้งสถานที่ ระยะทาง และเวลาที่ใช้รถ โดยมีการให้คะแนนการขับ (Driving Score) และเก็บข้อมูลลักษณะการขับทั้งหมด

●   ตรวจสอบสถานะและสภาพรถยนต์ หรือ Vehicle Status ช่วยให้เจ้าของรถดูแลรักษารถได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงเวลา แม้ในเวลาฉุกเฉินที่รถมีปัญหาหรือเกิดความผิดปกติ แอพฯ NissanConnect Lite สามารถส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับทราบ ช่วยลดปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถนำเข้าศูนย์บริการได้ทันท่วงที

●   ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด NissanConnect Lite ยังมีเมนูลัดสำหรับโทรฉุกเฉิน หรือ Emergency Support ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในเวลาคับขันได้อย่างรวดเร็ว

●   สามารถตั้งค่า การกำหนดขอบเขตการขับ หรือ Geofence Settings, กำหนดช่วงเวลาการขับ หรือ Curfew Settings และข้อมูลการเข้ารับบริการ หรือ Service Recommendation ได้

●   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพฯ NissanConnect Lite หรือ Nissan Navara ได้ที่ Nissan call center โทร. 02-401-9600 หรือเว็บไซท์ www.nissan.co.th   ●

Hyundai Smart Deal