June 7, 2021
Motortrivia Team (8039 articles)

มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย โดยเชลล์ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●   มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย โดยพนักงานบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายธเนศร์ รัชตะปีติ (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความผูกพันกับเชลล์มาอย่างยาวนาน จึงได้มอบอาหารยังชีพ ทั้งข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ไข่ไก่ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท ให้กับชุมชนวัดคลองเตยใน 1,2,3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนกว่า 1,050 ครัวเรือน

●   ทั้งนี้ ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ พนักงานเชลล์ทุกคนพร้อมเคียงข้างสังคมไทยในแนวทางที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี “Powering Life” และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนสังคมไทยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปด้วยกัน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เชลล์ ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.shell.co.th

Hyundai Smart Deal