June 30, 2021
Motortrivia Team (10343 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤษภาคม 2564

motortrivia

●   รายงานสถิติการยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดรวม 55,948 คัน เพิ่มขึ้น +38.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 15,569 คัน เพิ่มขึ้น +32.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 40,379 คัน เพิ่มขึ้น +40.6% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ 31,778 คัน เพิ่มขึ้น +37.3%

●   สถานการณ์ของเดือนพฤษภาคม 2564 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลต่อเนื่องจากข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายจากแบรนด์ต่างๆ ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า รวมถึงการทยอยส่งมอบรถที่มีการจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ผ่านมา เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

●   อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2564 มีแนวโน้มจะชะลอตัว เนื่องจากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแพร่ระบาดในระลอกนี้มีความรุนแรงมากกว่าระลอกก่อนมาก และยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทั้งสิ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน

TOTAL CAR SALES

 May-21May-20Y-O-YShare
Toyota19,76713,611+45.2%35.3%
Isuzu14,86610,130+46.8%26.6%
Honda4,9984,178+19.6%8.9%
Mitsubishi3,3922,767+22.6%6.1%
Mazda2,8051,602+75.1%5.0%
Nissan2,0342,671-23.8%3.6%
Suzuki1,5741,425+10.5%2.8%
Hino1,002651+53.9%1.8%
Subaru19227+611.1%0.3%
Mitsu-Fuso000.0%
Total Japanese makes50,63037,062+36.6%90.5%
 May-21May-20Y-O-YShare
Ford2,7041,390+94.5%4.8%
MG2,0321,402+44.9%3.6%
Porsche20448+325.0%0.4%
KIA19924+729.2%0.4%
Hyundai13282+61.0%0.2%
Peugeot1815+20.0%0.0%
TATA110-90.0%0.0%
Chevrolet0366-100.0%0.0%
Proton000.0%
Daewoo000.0%
Mercedes-Benz000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Volkswagen000.0%
Other makers2819+47.4%0.1%
Total55,94840,418+38.4%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 May-21May-20Y-O-YShare
Toyota4,8243,557+35.6%31.0%
Honda4,3803,514+24.6%28.1%
Mazda1,5271,012+50.9%9.8%
Nissan1,4471,145+26.4%9.3%
Suzuki1,3421,218+10.2%8.6%
Mitsubishi1,177944+24.7%7.6%
Subaru100.0%
Total Japanese makes14,69811,390+29.0%94.4%
 May-21May-20Y-O-YShare
MG460260+76.9%3.0%
Porsche20448+325.0%1.3%
KIA19924+729.2%1.3%
Other makers67-14.3%0.0%
Ford24-50.0%0.0%
Hyundai000.0%
Proton000.0%
Peugeot000.0%
Mercedes-Benz000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Total15,56911,733+32.7%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 May-21May-20Y-O-YShare
Toyota14,94310,054+48.6%37.0%
Isuzu14,86610,130+46.8%36.8%
Ford2,7021,386+94.9%6.7%
Mitsubishi2,2151,823+21.5%5.5%
MG1,5721,142+37.7%3.9%
Mazda1,278590+116.6%3.2%
Hino1,002651+53.9%2.5%
Honda618664-6.9%1.5%
Nissan5871,526-61.5%1.5%
Suzuki232207+12.1%0.6%
Subaru19127+607.4%0.5%
Hyundai13282+61.0%0.3%
Peugeot1815+20.0%0.0%
TATA110-90.0%0.0%
Chevrolet0366-100.0%0.0%
KIA000.0%
Mitsu-Fuso000.0%
Mercedes-Benz000.0%
Other makers2239-43.6%0.1%
Total40,37928,712+40.6%100.0%

ONE-TON PICKUP SALES

 May-21May-20Y-O-YShare
Isuzu13,4039,318+43.8%42.2%
Toyota12,5199,138+37.0%39.4%
Ford2,7021,386+94.9%8.5%
Mitsubishi2,1851,823+19.9%6.9%
Nissan5021,018-50.7%1.6%
MG345240+43.8%1.1%
Mazda12242+190.5%0.4%
Chevrolet0168-100.0%0.0%
TATA04-100.0%0.0%
Total31,77823,137+37.3%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES

 May-21May-20Y-O-YShare
Isuzu12,2608,955+36.9%44.2%
Toyota10,4967,830+34.0%37.8%
Ford2,3121,109+108.5%8.3%
Mitsubishi1,7341,403+23.6%6.3%
Nissan470837-43.8%1.7%
MG345240+43.8%1.2%
Mazda12242+190.5%0.4%
Chevrolet0147-100.0%0.0%
TATA04-100.0%0.0%
Total27,73920,567+34.9%100.0%

PPV SALES

 May-21May-20Y-O-YShare
Toyota2,0231,308+54.7%50.1%
Isuzu1,143363+214.9%28.3%
Mitsubishi451420+7.4%11.2%
Ford390277+40.8%9.7%
Nissan32181-82.3%0.8%
Chevrolet021-100.0%0.0%
Total4,0392,570+57.2%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2564.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563