June 6, 2021
Motortrivia Team (8039 articles)

Volvo จัดโปรแกรมฝึกงาน Volvo Apprentice Program

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณฑล ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค), วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา จัดโครงการนักศึกษาช่างฝึกหัด Volvo Apprentice Program โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกของวอลโว่แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา และเตรียมสร้างช่างเทคนิคที่มีคุณภาพเพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์บริการวอลโว่ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีทั้งระดับ ปวช.-ปวส. และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ สอดคล้องกับปรัชญาของวอลโว่ที่กำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานทุกด้านเสมอมา

●   มร. คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยปรัชญา People are the Core of Everything We Do ทำให้วอลโว่มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากการให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่รถยนต์วอลโว่ ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ไปจนถึงพนักงานทุกแผนกของบริษัท เรายังพยายามขยายขอบเขตให้ครอบคลุมผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ การจัดโครงการช่างฝึกหัดครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกับกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรช่างเทคนิคที่วอลโว่เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ตลอดจนเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน หลังจบการศึกษายังอาจได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในศูนย์บริการวอลโว่ในอนาคต นอกจากนี้ เรายังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละ 3 แห่ง โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวช. 3 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวส. 3 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นนอกเหนือจากการฝึกงาน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดโครงการอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้”

●   การดำเนินงานโครงการ Volvo Apprentice Program เริ่มจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ปวส. สถาบันละ 2 คน เข้าฝึกงานในศูนย์บริการวอลโว่ที่ถูกคัดเลือก โดยก่อนเข้าฝึกงานจะมีการฝึกอบรมโดยช่างเทคนิคมืออาชีพ การทบทวนความรู้ช่างพื้นฐาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของวอลโว่เบื้องต้น หลังจากนั้นจึงเป็นการฝึกปฎิบัติงานจริงในศูนย์บริการโดยมีผู้ช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ วอลโว่ได้วางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูงของวอลโว่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Volvo Apprentice Program

●   “วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เล็งเห็นศักยภาพของนิสิตอาชีวศึกษามาโดยตลอด จึงพยายามออกแบบโครงการที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนิสิตสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการช่างฝึกหัดนี้ เรามีแผนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมสถาบันอาชีวศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมของเราต่อไป” มร. คริส เวลส์ กล่าวสรุป

●   สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวอลโว่ได้ที่สายด่วน 02-305-4499 โดยสามารถดูข่าวสารกิจกรรมล่าสุดของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.volvocars.com/th   ●

Hyundai Smart Deal