July 18, 2021
Motortrivia Team (7920 articles)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดแคมเปญ EVAT ต้านภัย COVID-19

ประชาสัมพันธ์

●   ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างเข้มข้น ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนำโดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมด้วยสมาชิกทุกภาคส่วนร่วมกันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ “สมาชิก EVAT ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 64-06/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

●   โดยแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์ ในการนำเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ที่ได้รับจากการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งในรูปแบบสมาชิกสามัญนิติบุคคลและสมาชิกสามัญทั่วไปที่สมัครเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี้รวมถึง ทางสมาคมจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท โดยจะรวบรวมเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อร่วมช่วยเหลือในโครงการกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ผ่านช่องทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เลขบัญชี 067-300487-3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม 2564

●   คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสมาชิกสมาคมฯ ทุกๆภาคส่วนได้ร่วมกันหาแนวทางอย่างจริงจังที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านการสมทบทุนร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในขณะนี้ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 กำลังเปิดรับบริจาคเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่มั่นในการต่อสู้กับโควิด-19 หรือโรคติดต่อที่จะมีในอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป โดยมุ่งสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ผ่านโครงการนี้”

เกี่ยวกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT : Electric Vehicle Association of Thailand) เป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไร โดยเเนวทางของสมาคมมุ่ง ส่งเสริมเเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีเเละ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ทำหน้าที่นายกสมาคมเเละ มี สมาชิกที่มา จากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ เเละบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น กว่า 273 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเเละยั่งยืน ติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th   ●

Hyundai Smart Deal