July 14, 2021
Motortrivia Team (7920 articles)

Ford สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์

●   ฟอร์ดลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ประจำปี 2564 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคสายงานช่างเมคคาทรอนิกส์ และช่างยนต์ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือช่างที่ฟอร์ดออกแบบร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้จากการทำงานจริง

●   ฟอร์ดมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม จำนวน 11 ทุน รวมมูลค่า 572,000 บาท พร้อมมอบรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ 1 คัน ให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้ได้รับทุนโครงการเปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ ในสายงานช่างเมคคาทรอนิกส์ จากโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) 3 คน นักเรียนสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 3 คน และนักเรียนจากสายงานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อีก 5 คน

●   นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกล่าวว่า “เราเริ่มโครงการเปลี่ยนความรู้ สู่อาชีพ กับฟอร์ดมาตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา มีนักเรียนสาขาเมคาทรอนิกส์จบออกไปทำงานแล้ว 28 คน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่นักเรียนบางส่วนได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับฟอร์ดทันทีที่เรียนจบ การร่วมโครงการกับฟอร์ดอย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันที่ทำให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

●   “ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยด้วยการมอบความรู้และสร้างทักษะให้กับช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยในปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่เราจัดโครงการนี้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรายินดีที่ได้มีส่วนผลักดันให้พนักงานของเรา และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานกับครอบครัวฟอร์ดที่โรงงานเอฟทีเอ็ม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นต่อไป” มร. วินโค้ ซาริค ผู้จัดการโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง กล่าว

●   นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเมคคาทรอนิกส์แล้ว ในปีนี้ ฟอร์ดยังได้นำเอาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาช่างยนต์ของฟอร์ด มาออกแบบร่วมกับทางวิทยาลัย และมอบรถฟอร์ด เรนเจอร์ 1 คันให้แก่สถาบันเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในรถยนต์ฟอร์ด

●   “ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่เราทำโครงการนำร่องร่วมกับศูนย์บริการฟอร์ดของผู้แทนจำหน่าย เนื่องจากเราเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนสาขาช่างยนต์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบเทียบรับรองทักษะช่างระดับ 1 ตามมาตรฐานของฟอร์ด ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะมีโอกาสเข้าทำงานที่ศูนย์บริการฟอร์ดของผู้แทนจำหน่ายได้ทันที” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทยกล่าว

●   ผู้ที่ได้รับทุนในสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ จะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งในห้องเรียน และจากการปฏิบัติงานจริง ส่วนผู้ที่ได้รับทุนในสาขาช่างยนต์จะเรียนทฤษฏีเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ในห้องเรียน ฝึกการปฏิบัติงานกับรถยนต์ฟอร์ดที่ทางโรงงานมอบให้ และยังมีโอกาสได้ทดลองฝึกงานจริงที่ศูนย์บริการฟอร์ดที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายใต้การแนะนำของช่างผู้เชี่ยวชาญ

●   ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรจากฟอร์ด และได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

●   “ในฐานะผู้ให้บริการลูกค้าที่ศูนย์บริการฟอร์ด เราเป็นด่านหน้าในการดูแลลูกค้า เราจึงพยายามมองหาโอกาสในการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้กับทีมงานของเราอยู่เสมอ แน่นอนว่าโครงการนี้จะช่วยให้ช่างยนต์ในอนาคตของเรามีทักษะที่ดี จากการได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีในรถยนต์ฟอร์ดจริงๆ ตลอด 2 ปีที่ร่วมโครงการ” นายถิรวุฒิ สายสุพัฒน์ผล กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ชลบุรี ท็อป คาร์ (พัทยา)กล่าว

●   “นักเรียนที่เรียนจบจากโครงการนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการดูแลลูกค้าฟอร์ดให้เหมือนคนในครอบครัว ด้วยการให้บริการที่ดีและน่าประทับใจ เพื่อที่เราจะสามารถส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีให้กับลูกค้าชาวไทยต่อไป” นายชัยยง พะเนียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอกกรุ๊ปกล่าวเสริม

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟอร์ด ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.ford.co.th

Hyundai Smart Deal