July 31, 2021
Motortrivia Team (10150 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมิถุนายน 2564

motortrivia

●   รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย หลังผ่านช่วงครึ่งแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) ยอดรวมอยู่ที่ 373,191 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น +13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2564 นั้น ยอดรวมอยู่ที่ 64,974 คัน เพิ่มขึ้น +11.9%

●   อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในระลอกล่าสุดที่มีความรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน

●   สำหรับแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 โตโยต้า ประเทศไทย คาดการณ์ว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดรถยนต์ในปีนี้ อาทิ การเข้าถึงวัคซีนของประชาชน รวมถึงแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ซึ่งโตโยต้าเชื่อว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น และคาดว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

TOTAL CAR SALES

 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Toyota22,33713,366+67.1%34.4%
Isuzu14,09816,661-15.4%21.7%
Honda7,3395,822+26.1%11.3%
Mitsubishi3,9444,002-1.4%6.1%
Nissan2,2703,523-35.6%3.5%
Mazda3,0052,642+13.7%4.6%
Suzuki1,9552,021-3.3%3.0%
Hino1,216940+29.4%1.9%
Subaru9335+165.7%0.1%
Mitsu-Fuso000.0%
Total Japanese makes56,25749,012+14.8%86.6%
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Ford2,7231,728+57.6%4.2%
MG2,3742,215+7.2%3.7%
Chevrolet0355-100.0%0.0%
Hyundai137151-9.3%0.2%
TATA115-93.3%0.0%
KIA7568+10.3%0.1%
Proton000.0%
Porsche13983+67.5%0.2%
Daewoo000.0%
Peugeot2125-16.0%0.0%
Mercedes-Benz000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Volkswagen000.0%
Other makers3,2474,397-26.2%5.0%
Total64,97458,049+11.9%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Toyota5,4144,802+12.7%24.0%
Honda6,4224,816+33.3%28.5%
Mazda1,8211,400+30.1%8.1%
Nissan1,5551,733-10.3%6.9%
Mitsubishi1,5401,440+6.9%6.8%
Suzuki1,6601,776-6.5%7.4%
Subaru01-100.0%0.0%
Total Japanese makes18,41215,968+15.3%81.7%
 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
MG695301+130.9%3.1%
KIA6866+3.0%0.3%
Ford22+0.0%0.0%
Hyundai000.0%
Proton000.0%
Porsche13983+67.5%0.6%
Peugeot000.0%
Mercedes-BenzBenz000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Other makers3,2224,384-26.5%14.3%
Total22,53820,804+8.3%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Isuzu14,09816,661-15.4%33.2%
Toyota16,9238,564+97.6%39.9%
Ford2,7211,726+57.6%6.4%
Mitsubishi2,4042,562-6.2%5.7%
Honda9171,006-8.8%2.2%
Nissan7151,790-60.1%1.7%
Mazda1,1841,242-4.7%2.8%
Chevrolet0355-100.0%0.0%
MG1,6791,914-12.3%4.0%
Hino1,216940+29.4%2.9%
Hyundai137151-9.3%0.3%
Suzuki295245+20.4%0.7%
TATA115-93.3%0.0%
KIA72+250.0%0.0%
Peugeot2125-16.0%0.0%
Mitsu-Fuso000.0%
Mercedes-Benz000.0%
Subaru9334+173.5%0.2%
Other makers2513+92.3%0.1%
Total42,43637,245+13.9%100.0%

ONE-TON PICKUP SALES

 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Toyota14,4727,375+96.2%43.6%
Isuzu12,56415,368-18.2%37.9%
Ford2,7211,726+57.6%8.2%
Mitsubishi2,3862,562-6.9%7.2%
Nissan5851,559-62.5%1.8%
Chevrolet0257-100.0%0.0%
Mazda6758+15.5%0.2%
TATA110-90.0%0.0%
MG373661-43.6%1.1%
Total33,16929,576+12.1%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES

 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Toyota12,7046,113+107.8%43.3%
Isuzu11,42214,868-23.2%38.9%
Ford2,3301,414+64.8%7.9%
Mitsubishi1,9332,009-3.8%6.6%
Nissan5281,222-56.8%1.8%
Chevrolet0229-100.0%0.0%
Mazda6758+15.5%0.2%
TATA110-90.0%0.0%
MG373661-43.6%1.3%
Total29,35826,584+10.4%100.0%

PPV SALES

 Jun-21Jun-20Y-O-YShare
Toyota1,7681,262+40.1%46.4%
Isuzu1,142500+128.4%30.0%
Mitsubishi453553-18.1%11.9%
Ford391312+25.3%10.3%
Chevrolet028-100.0%0.0%
Nissan57337-83.1%1.5%
Total3,8112,992+27.4%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2564.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563