August 24, 2021
Motortrivia Team (10356 articles)

Honda เปิดแคมเปญขับขี่ “5 ข้อดี ขับขี่ปลอดภัยไม่เสี่ยง”

ประชาสัมพันธ์

●   ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ห่วงใยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ใช้ท้องถนนในเมืองไทย เปิดแคมเปญ “5 ข้อดี ขับขี่ปลอดภัยไม่เสี่ยง” ยกระดับการให้ความรู้รูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่ายและขยายสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างครบวงจร พร้อมสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน หวังช่วยกันปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป

●   สำหรับแคมเปญ “5 ข้อดี ขับขี่ปลอดภัยไม่เสี่ยง” เป็นการนำเสนอข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ต่อยอดจากผลสำรวจโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก พร้อมกับใช้แนวคิดรูปแบบการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่นหรือมังงะ (MANGA) ผนวกกับคำที่อยู่ในกระแสนิยมมาดึงดูดความสนใจ โดยนำเสนอหลักปฏิบัติ 5 ข้อที่เข้าใจง่ายๆ ได้แก่:

  1. สวมหมวกกันน็อก ล็อกใจเธอ
  2. ไม่ซิ่งก็ขิงได้
  3. เปิดไฟก่อนเลี้ยว เฟี้ยวได้ใจ
  4. ขี่ห่าง… ไว้ ใจไม่ห่างเธอ
  5. ขี่ไม่ดื่ม แฟนปลื้มเวอร์

●   ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ได้จัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแบบครบวงจรทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ โปสเตอร์ เต๊นท์การ์ด และวีดีโอ เผยแพร่ผ่านร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ รวมถึงแอปพลิเคชัน : My Honda Moto, ยูทิวบ์ : HondaMotorcycleTHA, เว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th และเฟซบุ๊ค : facebook.com/HondaSafetyThailand

●   หน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อรับสื่อเพื่อใช้รณรงค์ภายในองค์กรได้ที่ คุณนภาพร วัฒนาดิลกกุล ส่วนงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โทร. 02-757-6111 ต่อ 3002 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564    ●