September 27, 2021
Motortrivia Team (7962 articles)

Bentley BKK กางแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2565

ประชาสัมพันธ์

●   เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เดินตามแผนแม่แบบ ‘BEYOND100’ กลยุทธ์ที่ว่าด้วยเส้นทางสู่ผู้ผลิตอัครยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กร โดย เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ประเทศอังกฤษ พร้อมตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทยภายในปี 2565

●   เบนท์ลีย์ แบงค็อก วางแผนในการขับเคลื่อนเส้นทางสู่ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนใน 3 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้

●   (1) ด้านผลิตภัณฑ์ : การเตรียมความพร้อมสู่ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอัครยนตรกรรมเบนท์ลีย์ไฮบริดอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบภายในต้นปี 2565

●   (2) ด้านการปฏิบัติงาน : การวางแผนความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน ร่วมถึงการมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้าและสื่อมวลชนในทุกไตรมาส

●   การร่วมงานกับซัพพลายเออร์ในการผลิตสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับมอบให้ลูกค้าและสื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรมกับทางเบนท์ลีย์ แบงค็อก

●   การจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและคร่ำหวอดในวงการกิจกรรมเพื่อสังคม หรือมีแนวคิด และผลงานที่เด่นชัดในเรื่องการส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน

●   (3) ด้านบุคลากร : การยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน ทั้งในระดับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

●   การปลูกฝังจิตสำนักของพนักงานในเรื่องของการประหยัดและการลดใช้พลังงานกับ ‘มาตรการ 6 ป.’ ตามแนวคิด ‘รู้ใช้อย่างรู้ค่า ประหยัดได้อย่างยั่งยืน’ โดยประกอบไปด้วย (1) เปิด-ปิดไฟเป็นเวลา (2) ปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้ (3) เปลี่ยนกระดาษเป็นออนไลน์ (4) ปิด-ลดการใช้น้ำ (5) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส (6) ประหยัดใช้อย่างรู้คุณค่า

●   อภิญญา ชัยสันติกุลวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เบนท์ลีย์ แบงค็อก บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เผยว่า “การเตรียมพร้อมของเบนท์ลีย์ แบงค็อกไปสู่ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและท้าทายที่สุดของเรา เราต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านแผนงานที่เป็นรูปธรรม บุคลากร และการจัดการองค์ความรู้ด้านการฝึกอบรม และการบริการ ทั้งหมดเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานบริการหลังการขาย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เราได้เดินตามแผนแม่แบบ ‘BEYOND100’ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ว่าด้วยเส้นทางสู่ผู้ผลิตอัครยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนองค์กรของ เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ประเทศอังกฤษ โดยมีตัวอย่างโปรเจ็คความร่วมมือพิเศษด้านความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วอย่าง ความร่วมมือระหว่าง แมคคัลแลน ซิงเกิลมอลต์ สก๊อต วิสกี้ และ เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ซึ่งได้ร่วมมือในการสร้างโปรเจ็คพิเศษเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน”

●   ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการ เราพร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างยั่งยืนในประเทศไทยและสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการหลังการขายที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ เพื่อให้สมกับสโลแกนของเอเอเอสฯ ที่ว่า “เอเอเอสฯ ดูแลทั้งรถและคุณ (AAS Looking after YOU and Your CAR)” และให้ชื่อ AAS เป็น “The Name You Can Trust” มานานกว่า 30 ปี

●   สำหรับความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าอัครยนตรกรรมเบนท์ลีย์ไฮบริด โปรเจ็คความร่วมมือด้านความยั่งยืน และกิจกรรมพิเศษกับพันธมิตร เบนท์ลีย์ แบงค็อกจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเร็วๆ นี้

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด โทร. 02-261-1050 หรือ LINE Official Account: @bentleybangkokaas     ●

Hyundai Smart Deal